Giờ Trái đất tiết kiệm được 500 triệu đồng

Giờ Trái đất tiết kiệm được 500 triệu đồng

Kinh tế

TP - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dẫn kết quả theo dõi từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 60 phút tắt đèn của Giờ Trái đất ngày 26-3, đã giảm công suất của hệ thống điện được 400MW. Tổng điện năng tiết kiệm được là 400.000kWh, tương đương khoảng 500 triệu đồng (tính theo giá điện bình quân năm 2011 là 1.242 đồng/kWh).