Cận thị - Có thực sự đáng sợ?

Cận thị - Có thực sự đáng sợ?

Sức khỏe

Cận thị là một tật khúc xạ mà người ta quen gọi là “Bệnh Cận thị”. Đây là một “căn bệnh” không gây chết người trực tiếp nên phần đa chúng ta có một tâm lý chủ quan, coi thường, thậm chí xuất hiện cả tâm lý “Cận thì đeo kính”, càng tri thức. Vậy Cận thị có thực sự “đơn giản” như chúng ta nghĩ hay không, bài viết sau đây sẽ một phần làm rõ điều này.