Xây dựng thế hệ thanh niên quân đội toàn năng

Xây dựng thế hệ thanh niên quân đội toàn năng

Giới trẻ

TP - Diễn ra từ ngày 27 đến 29-11, Đại hội Đoàn toàn quân lần thứ VIII tập trung đánh giá việc thực hiện quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương: “Giáo dục và rèn luyện thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của công tác thanh niên quân đội”. Tiền Phong giới thiệu bài viết của Thiếu tá Thái Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội.