Lá phiếu của Bác Hồ

Lá phiếu của Bác Hồ

Giới trẻ

TP - Sách “Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử”, tập 10, do Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 1996, trang 334, có đoạn: “Ngày 27 tháng 4 năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe hai đồng chí: Lê Đức Anh và Chu Huy Mân báo cáo công việc, sau đó Người mời hai đồng chí ở lại ăn cơm với Người”.

Xuất bản cuốn sách gồm 140 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xuất bản cuốn sách gồm 140 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xã hội

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 117 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2007) và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn Hồ Chí Minh với phong trào sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham ô, lãng phí.