Xuất bản cuốn sách gồm 140 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xuất bản cuốn sách gồm 140 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 117 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2007) và thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn Hồ Chí Minh với phong trào sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham ô, lãng phí.
Những chuyện ít biết về Tổng tuyển cử năm 1946

Những chuyện ít biết về Tổng tuyển cử năm 1946

TP - Trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị “Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử, ứng cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống”.
Mỗi ngôi Đền thờ Bác là một huyền thoại diệu kỳ

Mỗi ngôi Đền thờ Bác là một huyền thoại diệu kỳ

Trong tình cảm thẳm sâu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Bác là biểu trưng độc đáo về lòng kính yêu lãnh tụ của đồng bào Nam bộ. Ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long hiện có 7 trong số 13 tỉnh, thành phố xây dựng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh với tổng số 30 đền, phủ thờ cúng trang nghiêm.