Nhân sự Uỷ viên Bộ Chính trị phải tiêu biểu về trí tuệ và đạo đức

Nhân sự Uỷ viên Bộ Chính trị phải tiêu biểu về trí tuệ và đạo đức

Xã hội

TPO - Trung ương yêu cầu chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực sự tiêu biểu về trí tuệ và gương mẫu về đạo đức, lối sống. Xây dựng tiêu chuẩn và có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đối với các đồng chí Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Xã hội

Sáng 12/5, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên bế mạc.

Trung ương xem xét báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Trung ương xem xét báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Xã hội

TPO - Trong ngày làm việc thứ năm của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (ngày 11/5), Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017.

Sẽ cải cách toàn diện chính sách bảo hiểm xã hội

Sẽ cải cách toàn diện chính sách bảo hiểm xã hội

Xã hội

TP - Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đang diễn ra, Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được đưa ra bàn thảo quyết định. Nếu Đề án được thông qua, dự kiến từ năm 2021, chính sách BHXH sẽ có những thay đổi quan trọng.

Bài viết của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về cải cách chính sách BHXH

Bài viết của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về cải cách chính sách BHXH

Xã hội

Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu bài viết “Cải cách chính sách BHXH góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước” của GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Xóa bỏ việc 'lên không xuống, vào không ra' trong công tác cán bộ

Xóa bỏ việc 'lên không xuống, vào không ra' trong công tác cán bộ

Xã hội

TPO - Theo ông Nguyễn Thế Trung, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, việc cán bộ “chỉ lên không xuống, vào không ra”, vừa thiếu bình đẳng, vừa làm giảm sự phấn đấu của cán bộ, tạo sức ỳ, cản trở việc bố trí kịp thời cán bộ có đức, có tài cho đất nước.