Nhân sự Uỷ viên Bộ Chính trị phải tiêu biểu về trí tuệ và đạo đức

Nhân sự Uỷ viên Bộ Chính trị phải tiêu biểu về trí tuệ và đạo đức

Xã hội

TPO - Trung ương yêu cầu chủ động chuẩn bị nhân sự, xây dựng các cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực sự tiêu biểu về trí tuệ và gương mẫu về đạo đức, lối sống. Xây dựng tiêu chuẩn và có kế hoạch, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đối với các đồng chí Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Trung ương xem xét báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Trung ương xem xét báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Xã hội

TPO - Trong ngày làm việc thứ năm của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (ngày 11/5), Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017.

Sẽ cải cách toàn diện chính sách bảo hiểm xã hội

Sẽ cải cách toàn diện chính sách bảo hiểm xã hội

Xã hội

TP - Tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đang diễn ra, Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được đưa ra bàn thảo quyết định. Nếu Đề án được thông qua, dự kiến từ năm 2021, chính sách BHXH sẽ có những thay đổi quan trọng.

Bài viết của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về cải cách chính sách BHXH

Bài viết của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về cải cách chính sách BHXH

Xã hội

Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu bài viết “Cải cách chính sách BHXH góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước” của GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Xóa bỏ việc 'lên không xuống, vào không ra' trong công tác cán bộ

Xóa bỏ việc 'lên không xuống, vào không ra' trong công tác cán bộ

Xã hội

TPO - Theo ông Nguyễn Thế Trung, Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, việc cán bộ “chỉ lên không xuống, vào không ra”, vừa thiếu bình đẳng, vừa làm giảm sự phấn đấu của cán bộ, tạo sức ỳ, cản trở việc bố trí kịp thời cán bộ có đức, có tài cho đất nước.

Không tăng thêm chức danh để luân chuyển

Không tăng thêm chức danh để luân chuyển

Xã hội

TP - Trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Vụ 4 (Vụ Các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương) - Ban Tổ chức T.Ư cho rằng, nếu Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược được thông qua thì đây sẽ là quy định đồng bộ nhất về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực...

Khắc phục 'chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu'

Khắc phục 'chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu'

Xã hội

TP - Sáng 7/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII . Về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu: Cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào? Đánh giá cán bộ hay sắp xếp, bố trí cán bộ? Khắc phục tình trạng “chạy chức, chạy quyền” hay “thân quen, cánh hẩu”?

Chủ tịch nước điều hành ngày làm việc đầu tiên Hội nghị T.Ư 7

Chủ tịch nước điều hành ngày làm việc đầu tiên Hội nghị T.Ư 7

Xã hội

TPO - Trong ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ bảy, Trung ương đã thảo luận về Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình làm việc.

Tăng lương để hút người tài, loại công chức biến chất

Tăng lương để hút người tài, loại công chức biến chất

Xã hội

TP - Chính sách tiền lương phải tạo sự thu hút, trọng dụng người có tài, có đức, tận tâm đối với công việc. Đồng thời cũng là tiêu chuẩn để sa thải những người không đủ năng lực, đặc biệt phải loại bỏ những công chức biến chất, lợi dụng chức quyền, hạch sách, tham nhũng làm mất lòng tin của nhân dân đối với chính quyền.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7: Thảo luận Đề án cán bộ chiến lược

Khai mạc Hội nghị Trung ương 7: Thảo luận Đề án cán bộ chiến lược

Xã hội

TP - Hôm nay (7/5), Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khai mạc. Tại hội nghị lần này, Trung ương bàn và cho ý kiến về một số đề án quan trọng như cán bộ cấp chiến lược; cải cách tiền lương; cải cách chính sách bảo hiểm xã hội...

Sắp xếp, tinh giản bộ máy: Khâu đột phá trong cải cách tiền lương

Sắp xếp, tinh giản bộ máy: Khâu đột phá trong cải cách tiền lương

Xã hội

TPO - Đề án cải cách chính sách tiền lương là một trong những nội dung quan trọng được Hội nghị T.Ư 7 cho ý kiến vào tuần tới đây. TS Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đưa ra 6 giải pháp quan trọng cần thực hiện khi cải cách tiền lương.