Nhà văn Kim Dung ảnh hưởng đến tỷ phú Jack Ma như thế nào?

Nhà văn Kim Dung ảnh hưởng đến tỷ phú Jack Ma như thế nào?

Giải trí

Nhà sáng lập Alibaba biến công ty thành thế giới võ lâm như trong tiểu thuyết kiếm hiệp. Mỗi nhân viên của Jack Ma đều đặt tên kiếm hiệp cho mình. Vì thế trong công ty của ông, Quách Tĩnh, Triệu Mẫn, Lệnh Hồ Xung, Trương Vô Kỵ... là đồng nghiệp của nhau.