Giao lưu nhân chứng lịch sử thời kỳ Toàn quốc kháng chiến

Giao lưu nhân chứng lịch sử thời kỳ Toàn quốc kháng chiến

Xã hội

TPO - Ông Vũ Tâm năm nay đã hơn 90 tuổi đã đứng lên phát động toàn thể hội trường đọc lại lời tuyên thệ “Toàn quốc kháng chiến”. Hành động bất ngờ của ông Tâm khiến cho những chiến sĩ năm xưa và cả thanh niên Thủ đô xúc động, không ít người rơi nước mắt.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngày toàn quốc kháng chiến

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ngày toàn quốc kháng chiến

Người lính

Trước dã tâm và những hành động gây hấn nhằm thôn tính nước ta của thực dân Pháp, để bảo vệ Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ và nền độc lập mà cả dân tộc vừa giành được, ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược.