Kho tư liệu nhân dân về Đại tướng

Kho tư liệu nhân dân về Đại tướng

Giới trẻ

TP - Tiếc thương và trân trọng tài, đức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhiều bạn trẻ đã thực hiện nhiều việc làm tích cực. Ngay sau lễ tang Đại tướng, nhà báo Trần Đăng Tuấn lập fanpage: Kho tư liệu nhân dân về lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhằm tập hợp những hình ảnh xúc động do người dân ghi lại trong những ngày tiễn đưa Đại tướng về cõi vĩnh hằng.