Triển khai công tác chuẩn bị Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ II

Triển khai công tác chuẩn bị Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ II

Đoàn và tuổi trẻ

Từ 15 đến 17/10 năm 2013, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Trung ương Đoàn dẫn đầu đã đến thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc thăm, làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc về công tác chuẩn bị cho Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ II, năm 2013.