Những người nằm trong Phủ Tổng thống Sài Gòn - kỳ 3

Những người nằm trong Phủ Tổng thống Sài Gòn - kỳ 3

Phóng sự

TP- Ngày ấy, báo chí Sài Gòn đưa tin rùm beng trên những hàng tít lớn: "Vụ án gián điệp lớn nhất thời đại". "Vụ án chính trị của thế kỷ". Các bị cáo đều là những nhân vật trọng yếu trong chính phủ Sài Gòn, người là cố vấn đặc biệt của tổng thống, người là cấp bộ trưởng, người là tham chính văn phòng bộ chiêu hồi.