Nhiều bộ SGK, càng sớm càng tốt

Nhiều bộ SGK, càng sớm càng tốt

Giáo dục

TP- Xóa độc quyền SGK không chỉ đơn giản là xóa độc quyền xuất bản, mà là xóa độc quyền cách tổ chức kiến thức sao cho vừa đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục, vừa giúp giáo viên và học sinh chủ động lựa chọn tài liệu giảng dạy và học tập để giúp học sinh phát huy kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và khả năng học tập suốt đời.

Nhiều bộ sách giáo khoa sẽ loạn  

Nhiều bộ sách giáo khoa sẽ loạn  

Giáo dục

TP - Là một giảng viên đại học, 37 năm giảng dạy ở một số trường ĐHSP và thỉnh giảng tại một số trường ĐH khác, tôi thật sự ngạc nhiên về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục sẽ được trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới: Trên cơ sở một chương trình giáo dục phổ thông, sẽ có nhiều bộ SGK.