Tầm vóc của con người được thể hiện như thế nào?

Tầm vóc của con người được thể hiện như thế nào?

Nhịp sống

Tầm vóc của một con người thể hiện trong tầm nhìn của người ấy chứ không thể hiện ra vật chất người ấy đang có. Tầm nhìn là cái nhìn trong đầu, không phải là cái nhìn ngoài mắt thịt. Tầm nhìn có thể được thể hiện thông qua hình thức một ước mơ có liên quan đến khả năng làm việc, cống hiến của mình.

Giải tỏa năng lượng xấu trong đầu óc

Giải tỏa năng lượng xấu trong đầu óc

Nhịp sống

Sự đòi hỏi sinh lý là vấn đề tế nhị nhưng rất quan trọng. Nó gây rắc rối cho tuổi trẻ lớn lắm. Có hai sự đòi hỏi, một sự đòi hỏi tự nhiên của cơ thể và một sự đòi hỏi do đầu óc thèm muốn. Khi đầu óc thèm muốn, quí vị dùng phương pháp thiền Minh Triết hạn chế tối đa, kiểm soát tối đa suy nghĩ và cảm xúc của mình.