Khi đã thành vợ chồng…

Khi đã thành vợ chồng…

Nhịp sống

Lúc mới yêu nhau, người ta hồ hởi, phấn khởi, thấy gì cũng đẹp, dễ thương, hấp dẫn nên tạm thời quên tất cả. Người ta chỉ thấy họ đang đón nhận hạnh phúc và tưởng tượng sắp tới một hạnh phúc thật sẽ đến với họ bằng đời sống chồng vợ. Lúc ấy, bảo gì người ta cũng nghe, bảo làm gì cũng làm. Nhưng khi đã thành vợ chồng…