Đại sứ truyền khát vọng tuổi Trẻ

Đại sứ truyền khát vọng tuổi Trẻ

Giới trẻ

TP - 82 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Được sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng, được Đảng và Bác Hồ kính yêu trực tiếp tổ chức, giáo dục và rèn luyện, lớp lớp các thế hệ thanh niên đã thể hiện vai trò xung kích, đi đầu trong mỗi giai đoạn lịch sử, hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, được xã hội ghi nhận và tôn vinh.