Có phải mọi cánh cửa đều đóng với thạc sĩ

Có phải mọi cánh cửa đều đóng với thạc sĩ

Giáo dục

TP - Câu chuyện của thạc sĩ loại giỏi Phan Thị Trang Nhung suốt 3 năm, nộp gần ba chục bộ hồ sơ gõ cửa các cơ quan chức năng tại Đà Nẵng, nhưng vẫn thất nghiệp không khỏi làm rúng động dư luận. Câu hỏi được đặt ra là: có phải mọi cánh cửa đều đóng đối với người tốt nghiệp đại học hoặc với thạc sĩ, tiến sĩ hay không?