Trước mê cung Harvard, Massachusetts...

Trước mê cung Harvard, Massachusetts...

Xã hội

Tôi đang chạm mặt với cổng trường đại học Harvard không còn của riêng Boston, của nước Mỹ mà là sản phẩm của nền văn minh nhân loại. Không có biển đồng bia đá, nhưng chất giọng người giới thiệu đượm vẻ tự hào khi ngỏ cùng khách Việt nam Giáo huấn của Harvard là chọn Platon làm bạn, Aristotle làm bạn, càng cần chọn chân lý làm bạn!