'Bán suất đỗ' ở CĐ VHNT Đăk Lăk: Phải xử lý hình sự!

'Bán suất đỗ' ở CĐ VHNT Đăk Lăk: Phải xử lý hình sự!

Giáo dục

TP - Tiền phong có đăng bài phản ánh về việc xử lý chậm trễ vụ "bán suất đỗ" tại trường CĐ VHNT Đăk Lăk, dù ông Lữ Ngọc Cư - Chủ tịch UBND tỉnh nhận định “Không có lý do gì có thể dùng biện pháp hành chính thay cho xử lý hình sự trong vụ này được". Quan điểm của lãnh đạo một số ngành chức năng liên quan ra sao?