Đến bao giờ Đề án 322 thực hiện lời hứa của mình ?

Đến bao giờ Đề án 322 thực hiện lời hứa của mình ?

Bạn đọc

TPO - Sau một loạt các ý kiến phản hồi của LHS 322 trên toàn thế giới về tình trạng SHP, sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí (đặc biệt là Báo Tiền Phong), ý kiến của Thủ tướng... cho đến nay, LHS 322 xin được đặt câu hỏi : Đến bao giờ BĐH 322, Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, và lời hứa của mình ?

Chúng tôi vẫn chỉ nhận được mức SHP rất thấp

Chúng tôi vẫn chỉ nhận được mức SHP rất thấp

Bạn đọc

TPO - Trân trọng cảm ơn Tiền Phong đã đồng hành, theo dõi và phản ánh ý kiến của LHS 322 về tình trạng SHP. Đọc thông tin mà quý báo vừa nêu, chúng tôi thực sự bất ngờ. Trong khi các LHS đang từng ngày, từng giờ chờ đợi sự điều chỉnh hợp lý thì các bộ có trách nhiệm vẫn chậm trễ đến nỗi VP Chính phủ phải có CV nhắc nhở.