Chúng tôi vẫn chỉ nhận được mức SHP rất thấp

Chúng tôi vẫn chỉ nhận được mức SHP rất thấp

Bạn đọc

TPO - Trân trọng cảm ơn Tiền Phong đã đồng hành, theo dõi và phản ánh ý kiến của LHS 322 về tình trạng SHP. Đọc thông tin mà quý báo vừa nêu, chúng tôi thực sự bất ngờ. Trong khi các LHS đang từng ngày, từng giờ chờ đợi sự điều chỉnh hợp lý thì các bộ có trách nhiệm vẫn chậm trễ đến nỗi VP Chính phủ phải có CV nhắc nhở.