Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping

TPO - Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời khi đi shopping nhân dịp lễ khai trương cửa hàng thời trang Elise tại Thanh Hóa.

Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 1
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 2
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 3
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 4
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 5
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 6
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 7
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 8
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 9
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 10
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 11
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 12
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 13
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 14
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 15
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 16
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 17
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 18
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 19
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 20
Á Hậu Hoàng Anh đẹp rạng ngời đi shopping - ảnh 21

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng