Bộ Văn hoá ra văn bản về việc tập thể dục giữa giờ

TPO - Bộ VHTTDL có văn bản số 843 gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc tổ chức tập thể dục giữa giờ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động từ ngày 12/3.

Sau Bộ Y tế, Bộ Văn hoá hưởng ứng tập thể dục giữa giờ
Sau Bộ Y tế, Bộ Văn hoá hưởng ứng tập thể dục giữa giờ
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tập thể dục giữa giờ họp, bài tập xuất phát từ Nhật Bản kéo dài hơn 3 phút.

Bộ VHTTDL lí giải, việc này xuất phát từ Quyết định của Thủ tướng về phê duyệt Chương trình sức khoẻ Việt Nam và hưởng ứng Lễ phát động kêu gọi toàn dân thực hiện Chương trình sức khoẻ Việt Nam của Thủ tướng.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ, các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở đào tạo, cơ quan thuộc Bộ triển khai một số nhiệm vụ về chương trình này.

Cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền về tác dụng của tập luyện thể dục thể thao đối với việc nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần nhằm vận động mọi người lựa chọn một môn thể thao phù hợp để luyện tập hàng ngày.
Từ 12/3, Bộ yêu cầu tổ chức cho cán bộ công nhân viên, học sinh sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Bộ tập thể dục giữa giờ tuỳ điều kiện thực tế tại đơn vị. Thời gian ít nhất hai lần mỗi ngày, mỗi lần khoảng 5 phút.
Lãnh đạo Bộ cũng giao Tổng cục Thể dục thể thao tiếp tục nghiên cứu, biên soạn và phổ biến một số bài tập thể dục giữa giờ phù hợp đặc thù công việc cán bộ, công chức viên chức và người lao động, học sinh sinh viên tại các đơn vị thuộc Bộ. Lãnh đạo Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai, báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng