Chánh Tín và hồi kết DA rau sạch Lâm Đồng

Sau 3 năm, Công ty TNHH Chánh Tín đã qua nhiều cấp nhiều cấp, nhiều ngành để chờ duyệt dự án trồng rau sạch tại tỉnh Lâm Đồng. Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản trả lời cho ông Nguyễn Chánh Tín một cách “tử tế” về việc có chấp thuận duyệt dự án hay không?

Chánh Tín và hồi kết DA rau sạch Lâm Đồng

Chánh Tín và hồi kết DA rau sạch Lâm Đồng

> Nghệ sĩ Chánh Tín xác nhận sắp phá sản
> Nghệ sĩ Chánh Tín nguy cơ 'vỡ nợ'

Sau 3 năm, Công ty TNHH Chánh Tín đã qua nhiều cấp nhiều cấp, nhiều ngành để chờ duyệt dự án trồng rau sạch tại tỉnh Lâm Đồng. Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản trả lời cho ông Nguyễn Chánh Tín một cách “tử tế” về việc có chấp thuận duyệt dự án hay không?

Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín đã biết dự án có được duyệt hay không
Nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín đã biết dự án có được duyệt hay không.

Doanh nghiệp sai phạm, UBND tỉnh không dám xử lý (!?)

Ngày 14/4/2011, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định 878/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Mê Linh được thuê theo quyết định số 907/1998/QĐ-UB ngày 13/4/1998 và quyết định số 1115/QĐ-UB ngày 24/4/2003 của UBND tỉnh Lâm Đồng, trong đó giao UBND huyện Đơn Dương quản lý diện tích đất đã thu hồi.

Sở Tài nguyên và Môi trường lập biên bản bàn giao diện tích đất thu hồi và giao cho UBND huyện quản lý, thanh lý hợp đồng thuê đất đối với Công ty TNHH Mê Linh. Sở Tài chính kiểm tra, đề xuất hướng xử lý đối với giá trị đã đầu tư của Công ty TNHH Mê Linh.

Trên cơ sở đó, Công ty TNHH Chánh Tín và 5 đơn vị (Sở Khoa học và Công nghệ; Công ty cổ phần Vàm Hồ; Trung tâm nghiên cứu và phát triển Mía đường; Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam; UBND xã Đạ Ròn) có văn bản xin được thuê đất để đầu tư dự án tại khu vực này.

UBND huyện Đơn Dương đã có văn bản số 1334/TTr-UBND ngày 4/10/2011 về việc cho thuê đất và giao đất để thực hiện dự án cho 6 đơn vị này (bao gồm 2 công ty và các đơn vị khác). UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm tra, xem xét và báo cáo tại văn bản số 263/BC-STN&MT ngày 10/10/2011 về việc đề nghị UBND tỉnh cho các đơn vị thuê đất, giao đất để thực hiện dự án tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương.

UBND tỉnh Lâm Đồng không biết đất đã được chuyển nhượng!

Bà Nguyễn Thị Thuận, Giám đốc Công ty TNHH Mê Linh không đồng ý và có đơn khiếu nại quyết định thu hồi của UBND tỉnh Lâm Đồng đối với công ty. Quá trình giải quyết đơn khiếu nại của công ty TNHH Mê Linh, UBND tỉnh Lâm Đồng nhận thấy, việc thu hồi dự án đầu tư của Công ty TNHH Mê Linh là đúng quy định pháp luật.

Tuy vậy, dự án này được đầu tư trên đất do Công ty TNHH Mê Linh nhận chuyển nhượng đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên công ty. Vì vậy không thể thu hồi đất của công ty TNHH Mê Linh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 24/7, nội dung: “Chấp nhận đơn của Công ty TNHH Mê Linh, đề nghị được tiếp tục quản lý, sử dụng diện tích 36,7 ha đất thuê vào mục đích sản xuất nông nghiệp theo quyết định số 907/1998/QĐ-UB ngày 13/4/1998 và quyết định số 1115/QĐ-UB ngày 24/4/2003 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Không chấp nhận đơn của công ty TNHH Mê Linh đề nghị được tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu thể thao, giải trí và nghỉ dưỡng Phi Vàng”.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã thu hồi quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 về việc thu hồi đất đã cho công ty TNHH Mê Linh được thuê theo quyết định số 907/1998/QĐ-UB ngày 13/4/1998 và quyết định số 1115/QĐ-UB ngày 24/4/2003 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Bản vẽ lô đất từng bị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi
Bản vẽ lô đất từng bị UBND tỉnh Lâm Đồng thu hồi.

Mất 3 năm, doanh nghiệp biết dự án được chấp thuận hay không!

Như vậy, diện tích đất Công ty TNHH Chánh Tín đề nghị được thuê để thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích đất đã được UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất trả lại cho Công ty TNHH Mê Linh, do đó, UBND tỉnh Lâm Đồng không có căn cứ giải quyết cho công ty TNHH Chánh Tín và 5 đơn vị khác thuê đất theo Tờ trình nêu trên của UBND huyện Đơn Dương và văn bản số 263/BC-STN&MT ngày 10/10/2011 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc đề nghị UBND tỉnh cho các đơn vị thuê đất, giao đất để thực hiện dự án tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương.

Việc đầu tư của Công ty TNHH Chánh Tín mới chỉ ở giai đoạn khảo sát quỹ đất, xin chủ trương đầu tư, chưa được UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản chấp thuận giao đất và cho công ty TNHH Chánh Tín cùng 5 đơn vụ khác thuê đất, nên chưa phát sinh chi phí đầu tư vào đất (ngoại từ chi phí khảo sát, đi lại…) vì vậy không có cơ sở cho rằng UBND tỉnh Lâm Đồng chậm giải quyết cho Công ty TNHH Chánh Tín thuê đất đã làm cho công ty rơi vào tình cảnh nợ nần, phải phá sản.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, nếu hiện nay, Công ty TNHH Chánh Tín vẫn còn nhu cầu đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng thì lập thủ tục xin khảo sát thuê đất tại địa điểm khác. UBND tỉnh sẽ xem xét và tạo điều kiện để công ty khảo sát, làm thủ tục thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Theo Hưng Long
Petrotimes

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Cùng chủ đề

Mới - Nóng