Tự làm khó mình

TP - Một hội quần chúng nghề nghiệp ở một thành phố chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ. Thành ủy thành phố này thành lập một “Ban chỉ đạo đại hội” gồm nhiều vị là Ủy viên ban thường vụ thành ủy hoặc thành ủy viên.

Ban chỉ đạo lại thành lập một “Tiểu ban nhân sự đại hội” gồm chủ yếu những người ở ngoài hội, để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới của hội. Kết quả đại hội mới đây bầu được chủ tịch và hai phó chủ tịch hội nằm ngoài dự kiến.

Do phát huy tốt dân chủ trong đại hội, song dư luận lại đặt câu hỏi: ban và tiểu ban kia làm việc cả năm đưa đến kết quả gì? Việc của hội quần chúng nhưng ban và tiểu ban đã chuốc tiếng cho mình, tự làm khó mình vậy.

Ở một quận có nhiều dự án đầu tư, chủ tịch và các phó chủ tịch UBND phải chia nhau mỗi người làm trưởng ban bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng hơn 20 dự án.

Ai cũng biết việc tính toán bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng là phức tạp, tính cho một gia đình đã khó, tính cho một dự án càng khó, tính cho hơn 20 dự án là khối lượng công việc vượt ngoài khả năng quán xuyến của một người. Cho nên, không mấy dự án không có sai sót, sửa sai lại tiếp tục sai.

Việc của doanh nghiệp tại sao chính quyền “ôm” lấy để gây sai sót, sinh kiện cáo? Dĩ nhiên do hệ thống quy định về quản lý đất đai và tài chính phức tạp mà đặt ra như thế, và mình tự làm khó cho mình.

Lại các cuộc liên hoan văn hóa du lịch mà ngôn ngữ thời thượng gọi là festival, phần nhiều gây thất vọng. Nhưng thử điểm lại, trong ban tổ chức các cuộc liên hoan ấy, bao nhiêu người có kinh nghiệm hoặc có được đào tạo về tổ chức lễ hội? Tại sao không hợp đồng với một đơn vị, thậm chí một cá nhân có nghiệp vụ tổ chức lễ hội?

Dĩ nhiên cũng do nếp tư duy hoặc qui định không thành văn nào đó mà cơ cấu ban tổ chức các lễ hội cứ phải có thành phần nọ kia rất thiếu chuyên môn như thế. Thì cũng do tự mình làm khó mình!

Dân gian có câu: “Ách giữa đàng quàng vào cổ” để chỉ người tự làm khó mình. Khi đó người quàng ách vào cổ đã khổ, cái ách cũng khổ bởi nó là vật dùng để kéo một cái gì đó chuyển động chứ không phải để mắc míu vào nhau án ngự giữa đường. Kết quả là cản trở sự phát triển.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng

Khám phá