1.200 suất học bổng tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014

TPO - Bộ GD&ĐT vừa thông báo tuyển sinh theo Đề án 911 cho năm 2014. Theo đó, sẽ có 1.200 suất học bổng cho 7 nhóm ngành.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Nước và chỉ tiêu dự kiến gửi đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương gửi đi đào tạo ở tất cả các nước tiên tiến trên thế giới và tại những cơ sở đào tạo nước ngoài đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Giáo dục và Đào tạo được đăng tải trên trang web www.vied.vn của Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số lượng 1.200 chỉ tiêu dự kiến được phân bổ như sau:

Anh (50 chỉ tiêu), Ôx-trây-li-a (50), Niu Di-lân (30), Hoa Kỳ (125), Nga (95), Trung Quốc (150), Pháp (190), Đức (190), Nhật Bản (130), Xin-ga-po (40), Hàn Quốc (70), Ca-na-đa (40), các nước khác (40).

2. Ngành đào tạo

Các ngành học theo nhu cầu đào tạo giảng viên của các trường và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, ưu tiên đào tạo các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên, nông nghiệp và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn.

Dự kiến số lượng người cử đi đào tạo theo các nhóm ngành của Đề án 911 năm 2014 như sau: 

STT

Nhóm ngành

Số lượng

Tỉ lệ %

1

Khoa học tự nhiên

200

16,67

2

Khoa học kỹ thuật, công nghệ

400

33,33

3

Khoa học xã hội

150

12,50

4

Nông - Lâm - Thủy sản

200

16,67

5

Y - Dược

100

8,33

6

Kinh tế - Quản lý

100

8,33

7

Nghệ thuật - Thể dục thể thao

50

4,17

Tổng số

1.200

100%

3. Đối tượng dự tuyển

Giảng viên biên chế, giảng viên hợp đồng làm việc xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn của các đại học, học viện là cơ sở đào tạo đại học, trường đại học và cao đẳng không bao gồm trường cao đẳng nghề (sau đây gọi chung là trường).

Sinh viên tốt nghiệp đại học, học viên tốt nghiệp thạc sĩ trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển, có nguyện vọng và cam kết đi học để về làm giảng viên đại học, cao đẳng.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 31/7/2014 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài) để dự tuyển Đợt 1 và trước ngày 30/9/2014 để dự tuyển Đợt 2.

4. Kết quả phê duyệt trúng tuyển

Dự  kiến kết quả phê duyệt trúng tuyển sẽ được thông báo cho các trường và ứng viên dự tuyển trong tháng 9/2014 (Đợt 1) và tháng 11/2014 (Đợt 2). Kết quả trúng tuyển có hiệu lực để làm thủ tục nhận học bổng đi học trước ngày 31/12/2015.

Ứng viên chỉ được phép đi học và được cấp kinh phí liên quan sau khi có Quyết định cử đi học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình dự tuyển và kể cả sau khi trúng tuyển đi học theo Đề án 911, nếu nước ứng viên đăng ký đi học có chương trình học bổng Hiệp định do Chính phủ nước bạn dành cho Việt Nam thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ưu tiên chuyển ứng viên sang dự tuyển, đi học theo chương trình học bổng Hiệp định để tiết kiệm kinh phí đào tạo cho Nhà nước.

Trường hợp ứng viên trúng tuyển học bổng ngân sách Nhà nước nhận được học bổng khác của nước ngoài cấp với chế độ kinh phí cao hơn học bổng ngân sách Nhà nước Việt Nam thì kết quả trúng tuyển học bổng ngân sách Nhà nước sẽ bị hủy bỏ và ứng viên chỉ được hưởng 01 học bổng do nước ngoài cấp.

Trường hợp học bổng nước ngoài cấp ở mức thấp hơn chế độ hiện hành của học bổng ngân sách Nhà nước Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cấp bù để đạt mức quy định.

Xem chi tiết về học bổng trên http://vied.vn/vn/content/thongbao/tuyensinh/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-tien-si-o-nuoc-ngoai-theo-de-an-911-nam-2014_56603.aspx

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng