13 trường tiểu học ở Nghệ An bị thu bằng công nhận chuẩn quốc gia

TPO - Trong một đợt khảo sát, kiểm tra lại toàn bộ số trường tiểu học trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa công bố kết quả kiểm tra việc công nhận lại trường chuẩn quốc gia năm học (2015 – 2016).

13 trường tiểu học ở Nghệ An bị thu bằng công nhận chuẩn quốc gia

Theo đó, trong năm học (2015 – 2016), qua kiểm tra 342 trường tiểu học đã đạt trường chuẩn quốc gia, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định công nhận lại 329 trường và 13 trường còn lại, (trong đó, có 5 trường ở Thành phố Vinh, 3 trường ở huyện Quỳnh Lưu, 1 trường thuộc huyện Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Con Cuông, Nghĩa Đàn) đã bị thu hồi lại Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia đối với các trường không được công nhận lại từ năm học (2015-2016) và nộp về Sở trước ngày 30/9/2016.  Các trường có trong danh sách không được công nhận là Trường chuẩn quốc gia cũng không được công bố là trường chuẩn quốc gia trên trang web và các phương tiện thông tin của trường như trước đó.

Danh sách 13 Trường tiểu học bị thu hồi Bằng chuẩn quốc gia:

TT

Têntrường

Địaphương

Đã công nhận mức độ

Lý do không công nhận lại

1

TH Lê Lợi

TP Vinh

2

- Tiêu chuẩn 1(TC): Sỹ số học sinh/lớp quá cao so với quy định

- TC3: Diện tích không đủ tối thiểu do sỹ số cao

2

TH Lê Mao

TP Vinh

2

- TC 1: Sỹ số học sinh/lớp quá cao so với quy định

- TC 3: Diện tích không đủ tối thiểu do sỹ số cao.

3

TH Hưng Bình

TP Vinh

2

- TC 2: Giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo;

- TC 3: Thiếu các phòng: giáo dục nghệ thuật, Thư viện. Phòng ngoại ngữ, Tin học chưa đạt chuẩn về diện tích

4

TH Hồng Sơn

TP Vinh

1

- TC 3: Diện tích không đạt tối thiểu theo quy định (sau khi chuyển KV 2 cho trường mầm non Hồng Sơn)

5

TH Hà Huy Tập 2

TP Vinh

1

- TC 1: Sỹ số quá cao so với quy định;

6

TH Quỳnh Bảng

Quỳnh Lưu

1

-TC 2: Xếp loại giáo viên theo chuẩn xuất sắc chưa đạt

- TC 3: Thiếu 5 phòng học văn hóa, chưa có hướng bổ sung

7

TH Quỳnh Văn B

Quỳnh Lưu

1

-TC 3: Phòng học xuống cấp không đạt chuẩn, thiếu phòng Mĩ Thuật

8

TH Q. Lâm B

Quỳnh Lưu

1

- TC 3: Thiếu 3 phòng học, thiếu phòng giáo dục nghệ thuật, diện tích thư viện không đạt (40m2)

9

TH Nghi Xá

Nghi Lộc

1

- TC 3: Thiếu các phòng: Giáo dục nghệ thuật, Thiết bị giáo dục; Phòng truyền thống – hoạt động đội; Phòng Y tế; Phong kho; Diện tích Thư viên chưa đạt chuẩn.

10

TH Diễn Thành

Diễn Châu

2

- TC3: Thiếu 3 phòng học văn hóa; Phòng thiết bị giáo dục, phòng Thư viện, phòng Truyền thống và hoạt động đội không đạt chuẩn về diện tích

11

TH Công Thành 2

Yên Thành

1

- TC3: Thiếu 4 phòng học và phòng chức năng; cơ sở vật chất hiện có xuống cấp; Địa phương đã có cam kết nhưng không khả thi

12

TH Lục Dạ 1

Con Cuông

1

- TC 2: Xếp loại trường, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không đạt

13

TH Nghĩa Tân

Nghĩa Đàn

1

- TC3: Thiếu 4 phòng chức năng, Bàn ghế chưa đạt chuẩn


Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá