2005: Huy động 1.500 tỷ đồng công trái giáo dục

Chính phủ đã ban hành nghị định quy định tiếp tục thực hiện việc phát hành công trái để huy động nguồn vốn hỗ trợ giáo dục các tỉnh miền núi, Tây Nguyên và các tỉnh có nhiều khó khăn.

Tổng mức vốn huy động Công trái Giáo dục phát hành năm 2005 để thực hiện mục tiêu xóa phòng học 3 ca, phòng học tranh tre, nứa lá, kiên cố hóa trường học là 1.500 tỷ đồng.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính căn cứ tiến độ sử dụng nguồn thu từ phát hành Công trái giáo dục năm 2003 và tình hình thị trường tài chính-tiền tệ để quyết định thời điểm phát hành và lãi suất của Công trái giáo dục năm 2005.

Bộ Văn hóa-Thông tin được yêu cầu phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc phát hành Công trái Giáo dục để các tầng lớp nhân dân hiểu rõ và tích cực tham gia.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá