237.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thất nghiệp

TP - Viện Khoa học lao động và xã hội vừa công bố bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý III/2017. Theo đó, tỉ lệ thất nghiệp của nhóm trình độ đại học trở lên trong quý 3-2017 tăng mạnh so với quý trước.

Quý 3/2017, cả nước có 1.074,8 nghìn lao động trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 6,8 nghìn người so với quý 2/2017 và 42,9 nghìn người so với quý 3/2016.

Số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên là 237 nghìn người, tăng 53,9 nghìn người so với quý 2/2017; chiếm tỷ lệ  4,51%.

Nhóm trình độ cao đẳng có 84,8 nghìn người thất nghiệp, tăng 2,2 nghìn người so với quý 2/2017; tỷ lệ giảm nhẹ xuống còn 4,88% nhưng vẫn ở mức cao nhất.

Nhóm trình độ trung cấp có 95,5 nghìn người thất nghiệp, tăng 2,8 nghìn người, tỷ lệ thất nghiệp là 3,77%.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá