Xét chức danh giáo sư và phó giáo sư tại hội đồng chức danh giáo sư cơ sở:

28/7, hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký

TP - Thường trực Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) vừa quyết định điều chỉnh hạn chót nộp hồ sơ đăng ký xét chức danh giáo sư (GS) và phó giáo sư (PGS) tại hội đồng chức danh giáo sư cơ sở sang ngày 28/7.

Hạn cuối các bộ và cơ quan ngang bộ chuyển đến Văn phòng HĐCDGSNN công văn đề nghị cho các ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS là ngày 4/9. Lễ công bố quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS sẽ được tổ chức tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, ngày 20/11. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá