4 trường đại học ký kết hợp tác

TPO - 4 trường ĐH gồm: trường ĐH Xây dựng, trường ĐH Thuỷ lợi, trường ĐH Giao thông vận tải, trường ĐH Mỏ Địa chất đã ký kết văn bản hợp tác.

Lãnh đạo 4 trường ĐH ký kết biên bản hợp tác
Lãnh đạo 4 trường ĐH ký kết biên bản hợp tác

Chiều nay, 30/10, tại trường ĐH Xây dựng đã diễn ra lễ ký kết bản thỏa thuận hợp tác giữa 4 trường ĐH: Trường ĐH Xây dựng, Trường ĐH Thủy lợi, trường ĐH Giao thông vận tải, trường ĐH Mỏ địa chất.

Trong bản thỏa thuận này, các trường thành viên khẳng định là đối tác chiến lược của nhau, đồng thời cam kết đảm bảo hợp tác lâu dài, bền vững.

Thông qua hợp tác, các thành viên sẽ hỗ trợ nhau nhằm phát huy thế mạnh của mỗi thành viên trong các lĩnh vực hoạt động phù hợp với định hướng của từng thành viên để phục vụ nhu cầu xã hội. Cụ thể, các thành viên sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực: đào tạo, khoa học và công nghệ, các hoạt đọng hỗ trợ sinh viên, cơ sở vật chất, truyền thông và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Về lĩnh vực giáo dục đào tạo, các thành viên sẽ hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho giảng viên, chuyên viên, thực hiện các chương trình trao đổi giảng viên, chuyên viên để học tập kinh nghiệm giữa các thành viên.

Hợp tác cùng đào tạo các môn học tương đương trong chương trình đào tạo các môn học tương đương trong chương trình đào tạo cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ giữa các thành viên; Công nhận các tín chỉ tương đương trong các chương trình học phù hợp của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của mỗi bên tại các thành viên còn lại; Hợp tác thực hiện các chương trình trao đổi sinh viên giữa các trường; Hợp tác xây dựng các chương trình đào tạo chung, triển khai các chương trình đào tạo trực tuyến e-learning.

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ, sẽ thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh; phối hợp đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm khoa học, công nghệ của các bên...

Ngoài ra, còn có sự hợp tác về cơ sở vật chất, hoạt động hỗ trợ sinh viên, hoạt động truyền thông.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng