41% công chức ngành giáo dục quá tuổi nghỉ hưu vẫn trụ lại

TP - Bộ Nội vụ vừa có kết luận về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác của Bộ Giáo dục & Đào tạo giai đoạn 1/10/2002 – 30/9/2007. Kết quả có tới 41% số giáo viên quá tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn không chịu về…

Trước đó, Bộ Nội vụ đã tiến hành 4 đợt kiểm tra, làm việc với 15 cơ quan tổ chức thuộc Bộ GD&ĐT trên phạm vi cả nước, kết quả cho thấy, trong số 873 đối tượng thuộc thẩm quyền của Bộ giải quyết thì có tới 499 trường hợp đã bị quá tuổi nghỉ từ vài tháng đến… 10 năm ( chiếm 57,15%).

Trong số 869 đối tượng thuộc thẩm quyền quyết định của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc  Bộ thì có 215 trường hợp quá từ một vài tháng đến dưới… 10 năm ( chiếm gần 25%).

Như vậy, trong tổng số 1.742 trường hợp đã được ngành giáo dục và đào tạo giải quyết chế độ hưu thì số nghỉ hưu khi đã quá tuổi quy định là 741 ( chiếm 41%).

Bộ Nội vụ cũng phát hiện ra ngành giáo dục nhiều lần ban hành quyết định nâng lương sau khi đã ban hành quyết định nghỉ hưu... Bộ Nội vụ khẳng định, việc làm không đúng của Bộ GD& ĐT đã để lại những hậu quả không nhỏ về kinh tế và pháp lý. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng