Ai không được vào hội đồng lựa chọn SGK?

TPO - Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo thông tư hướng dẫn lựa chọn Sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Ai không được vào hội đồng lựa chọn SGK?
Thông tư này áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (gọi là cơ sở giáo dục phổ thông), các tổ chức và cá nhân liên quan.

Ban đại diện cha mẹ học sinh được tham gia chọn SGK

Theo dự thảo thông tư, lựa chọn SGK thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư cũng quy định mỗi môn học chỉ được lựa chọn 1 SGK để giảng dạy cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp.

Hội đồng lựa chọn SGK của cơ sở giáo dục phổ thông (gọi tắt là Hội đồng) do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông thành lập, giúp cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Mỗi trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông thành lập 01 (một) Hội đồng. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học, mỗi cấp học thành lập 01 (một) Hội đồng.

Hội đồng bao gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) có sách giáo khoa lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 (mười một) người, trong đó có ít nhất 2/3 (hai phần ba) là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên.

Tuy nhiên, dự thảo cũng quy định người đã tham gia biên soạn, thẩm định sách giáo khoa của các nhà xuất bản không được tham gia Hội đồng.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, minh bạch.
Quy trình
Quá trình lựa chọn SGK được thông tư quy định rõ:
Cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên tham gia, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký.

Kết quả của mỗi cuộc họp Hội đồng được ghi thành biên bản và được công khai tại cơ sở giáo dục phổ thông. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các ủy viên tham dự.
Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK, đề xuất với Hội đồng bằng văn bản danh mục lựa chọn SGK.
Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá đề xuất danh mục lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn theo các nguyên tắc đã quy định và tiêu chí lựa chọn SGK do sở GD&ĐT địa phương quy định để bỏ phiếu lựa chọn SGK bằng hình thức bỏ phiếu kín; SGK được lựa chọn phải được trên 50% số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Hội đồng tổng hợp kết quả thành biên bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên tham dự.
 Hội đồng đề xuấtvới người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
 Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông ban hành quyết định danh mục SGK được lựa chọn sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
 Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thôngcông bố công khai danh mục SGK được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và niêm yết tại cơ sở giáo dục phổ thông trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 5 tháng.
 Dự thảo thông tư này được soạn thảo dựa theo Nghị quyết 88 của Quốc hội, giao cho các cơ sở đào tạo chọn SGK.
 Từ ngày 1/7/2020 khi Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung có hiệu lực, Bộ GD&ĐT sẽ phải xây dựng một thông tư mới, thay thế thông tư này. Vì trong Luật quy định, UBND tỉnh, thành phố  được lựa chọn SGK. 
 Như vậy, có thể nói, lần đầu tiên Việt Nam thực hiện 1 chương trình, nhiều SGK có một điểm đặc biệt: lựa chọn SGK lớp 1 là các trường, còn lựa chọn SGK từ lớp 2 trở lên là UBND các tỉnh, thành phố.

Thay đổi đối tượng lựa chọn SGK: Lo xáo trộn, lãng phí

Nhà trường, giáo viên được quyền lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong năm đầu tiên triển khai Chương trình Giáo dục Phổ thông mới. Bắt đầu từ năm thứ 2 trở đi, việc lựa chọn SGK thuộc UBND tỉnh khi Luật Giáo dục sửa đổi có hiệu lực. Theo các nhà quản lý giáo dục, điều này sẽ gây xáo trộn cho giáo viên, học sinh và lãng phí sách.

Cơ sở giáo dục có thẩm quyền chọn SGK lớp 1: Ai nên được chọn?

Nhiều nhà giáo đồng tình với việc giao quyền cho nhà trường lựa chọn sách giáo khoa. Khi đó, chính giáo viên sẽ tham mưu cho nhà trường dựa trên mặt bằng chất lượng của học sinh để sử dụng bộ sách giáo khoa nào cho phù hợp. Thậm chí môn này ở bộ sách này, nhưng môn kia ở bộ sách khác.

Các trường được chọn SGK lớp 1, giáo viên 'xoay xở' thế nào?

Chiều 26/11, ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD&ÐT), cho biết, trước 1/7/2020, UBND các tỉnh chưa có quyền lựa chọn SGK, thay vào đó cơ sở giáo dục sẽ lựa chọn.

Trường chọn SGK lớp 1, UBND tỉnh chọn SGK từ lớp 2

Luật Giáo dục sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2020 quy định UBND tỉnh, thành phố quyết định việc lựa chọn SGK mới. Nhưng dự kiến tháng 3/2020 các địa phương phải chọn xong SGK. Chính vì vậy, năm học đầu tiên thay SGK lớp 1, UBND tỉnh, thành phố chưa có thẩm quyền chọn SGK

Công bố 32 bản SGK: Nhà xuất bản Giáo dục chiếm thế thượng phong

SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới vừa được Bộ GD&ĐT công bố với 32 cuốn cho 8 môn học và hoạt động trải nghiệm. Tháng 9/2020 sẽ thực hiện thay SGK. Trong số 32 bản sách được công bố có tới 24 bản sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng