Anh: Đại học Oxford mất quyền chọn sinh viên

Theo quy định mới của Chính phủ Anh, nếu mọi sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu của Oxford, họ có thể nộp đơn nhập học, quyền bình đẳng như các sinh viên đặc biệt, trường chỉ chọn trước đây.

Vậy là lần đầu tiên trong 800 năm lịch sử, dưới áp lực của việc yêu cầu nhận thêm sinh viên từ các trường công trên toàn quốc cũng như sinh viên thuộc tầng lớp xã hội thấp, trường Oxford đã mất đi quyền được chọn sinh viên vào học.

Việc phỏng vấn và tuyển chọn cũng không còn do trường đảm trách mà được giao cho một bộ phận riêng biệt.

Ban giám hiệu Đại học Oxford thừa nhận sự thay đổi trên sẽ khiến trường mất đi tính độc lập và đặc thù vốn có từ trước đến nay.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng