Sự kiện: Tuyển sinh 2009

Bài thi tốt nghiệp THPT giống nhau sẽ bị soi

TP - Điểm mới trong hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra thi tốt nghiệp THPT 2009 của Bộ GD&ĐT là trong khi thanh tra chấm thi, nếu phát hiện bài thi giống nhau (cả đúng và sai giống nhau), sẽ lập biên bản và yêu cầu chủ tịch hội đồng chấm thi xử lý.

Trường hợp nghiêm trọng có nhiều bài giống nhau ở một phòng thi, một hội đồng coi thi thì lập biên bản và kiến nghị cấp có thẩm quyền quyết định xử lý những đơn vị, cá nhân có liên quan và xử lý kết quả điểm số của các bài thi đó  theo quy chế.

Nếu điểm bài thi sau khi chấm lại có thay đổi từ 1,0 điểm trở lên, thanh tra yêu cầu chủ tịch hội đồng chấm thi xử lý đối với hai giám khảo đã chấm bài thi đó.

Khi chấm điểm thanh tra bài thi cụ thể, nếu điểm chấm của thanh tra lệch với điểm của giám khảo ở mỗi bài thi từ 1,0 điểm trở lên, thanh tra lập biên bản, yêu cầu lãnh đạo hội đồng chấm thi xử lý theo quy định.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng