Bộ GD&ĐT cắt giảm gần 60% tổng số điều kiện kinh doanh

TPO - Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, năm 2018 tổng số điều kiện kinh doanh đã cắt giảm, đơn giản hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ là 121 điều trên tổng số 212 điều, chiếm tỷ lệ 57,1% tổng số điều kiện kinh doanh.

Cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh giáo dục có yếu tố nước ngoài
Cắt giảm nhiều điều kiện kinh doanh giáo dục có yếu tố nước ngoài
Tỷ lệ này vượt 5,2% so với tỷ lệ cắt giảm, đơn giản hóa 51,9% điều kiện kinh doanh mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đặt ra trước đó.
Cụ thể, đối với Nghị định của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định 86 thay thế Nghị định 73) đã cắt giảm 24 điều, đơn giản hóa 4 điều trong tổng số 212 điều kiện kinh doanh, chiếm 13,2%.

Các điều kiện kinh doanh cắt giảm liên quan đến điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; điều kiện về cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; điều kiện cho phép thành lập phân hiệu, cho phép hoạt động đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; điều kiện thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam.
Đối với Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, Bộ GD&ĐT đã cắt giảm 57 điều kiện, đơn giản hóa 36 điều kiện kinh doanh, chiếm 43.9% tổng số điều kiện kinh doanh.
Trong đó, điều kiện kinh doanh được cắt giảm trong lĩnh vực giáo dục mầm non là 21 điều, giáo dục phổ thông là 18 điều, giáo dục thường xuyên là 15 điều, giáo dục chuyên biện 11 điều, khối sư phạm và đại học 18 điều, kiểm định chất lượng giáo dục 8 điều, tư vấn du học cắt giảm 2 điều kiện.
Như vậy, năm 2018 tổng số ĐKKD đã cắt giảm, đơn giản hóa tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 73) và Nghị định số 135/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định số 46/2017/NĐ-CP) là 121/212 ĐKKD, chiếm 57,1% tổng số ĐKKD (hoàn thành vượt mức 5.2% so với tỷ lệ ĐKKD đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa tại Phương án đề xuất).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng