Bộ GD&ĐT chấn chỉnh chất lượng đào tạo tiến sĩ

TPO - Bộ GD&ĐT vừa có văn yêu cầu các cơ sở đào tạo trình độ tiến sĩ rà soát các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tiến sĩ, dừng tuyển sinh từ tháng 6/2016 đối với các ngành không còn đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Bộ GD&ĐT chấn chỉnh chất lượng đào tạo tiến sĩ

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở thực hiện đúng Quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành, rà soát hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết các cơ sở đào tạo về tuyển sinh, tổ chức và quản lí đào tạo tiến sĩ; tăng cường công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng. 

Công khai danh mục đề tài luận án tiến sĩ đang nghiên cứu, công khai toàn văn luận án trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo theo quy định. Cần phát triển chương trình, đổi mới phương pháp đào tạo, nâng cao yêu cầu đối với luận án tiến sĩ và tiêu chuẩn người hướng dẫn, tiêu chuẩn thành viên hội đồng đánh giá luận án, đảm bảo và từng bước nâng cao chuẩn đầu ra so với tiêu chuẩn tối thiểu tại Thông tư số 07 của Bộ GD&ĐT.

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các cơ sở cần tạo điều kiện tối đa cho nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật qua các hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước, đảm bảo thời gian nghiên cứu sinh tham gia sinh hoạt chuyên môn tại khoa, bộ môn theo quy định của Quy chế đào tạo tiến sĩ. 


Theo thông tin từ Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, Bộ này đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo tiến sĩ theo hướng nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế. Trong thời gian tới sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo trình độ tiến sĩ ở tất cả các cơ sở đào tạo trong cả nước.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá