Bộ GDĐT sẽ thanh tra không báo trước tại thi tốt nghiệp THPT

TPO- Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2012.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành theo hình thức thanh tra không báo trước công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi tại một số tỉnh, thành phố.

Bộ GD&ĐT sẽ cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đoàn thanh tra của Bộ có nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai tất cả các khâu của kỳ thi đối với Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, thành phố, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ thanh tra, đoàn thanh tra của Bộ hoạt động độc lập, không làm thay công tác chỉ đạo của ban chỉ đạo thi và hoạt động thanh tra thi của sở GD&ĐT, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng.

Trong trường hợp ý kiến của cán bộ thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra không thống nhất với ý kiến của ban chỉ đạo thi địa phương thì đoàn thanh tra lập biên bản, ghi rõ kiến nghị và báo cáo về Thanh tra Bộ. Trong khi chờ ý kiến giải quyết của Bộ, mọi công việc vẫn tiến hành theo sự điều hành của ban chỉ đạo thi địa phương.

Đặc biệt, năm nay, Bộ GD&ĐT giao cho các địa phương chủ động trong công tác thanh tra chính và gửi quyết định về Thanh tra Bộ trước ngày 30-5-2012

Bộ GD&ĐT lưu ý, việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, tổ chức in sao đề thi, kiểm tra cơ sở in sao đề thi trước khi Hội đồng in sao làm việc); cử 01 cán bộ thanh tra giám sát tại vòng 2 cùng với 1 công an trong thời gian tiến hành in sao đề thi.

Cử cán bộ thanh tra cắm chốt tại các hội đồng coi thi, cứ 7 đến 10 phòng thi bố trí 01 cán bộ thanh tra để giám sát hội đồng coi thi và thí sinh thực hiện quy chế thi. Trong trường hợp đặc biệt Giám đốc sở GD&ĐT, Cục Nhà trường- Bộ Quốc phòng quyết định số lượng cán bộ thanh tra cắm chốt đối với hội đồng coi thi dễ xảy ra sự cố.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT tổ chức các đoàn thanh tra lưu động để thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ của các hội đồng coi thi, nắm tình hình tổ chức và biện pháp bảo đảm an toàn cho kỳ thi, chú ý những nơi gặp khó khăn về cơ sở vật chất, địa điểm thi không an toàn.

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng