Bộ giáo dục yêu cầu tiếp tục thanh tra lạm thu

TPO - “Tình hình thu chi đầu năm học, dạy thêm, học thêm vẫn còn tồn tại và diễn biến phức tạp. Yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thu chi và dạy thêm, học thêm trong các cơ sở” giáo dục là nội dung trong văn bản của Bộ GD&ĐT gửi các địa phương.

Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa ra văn bản yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai công tác thanh tra thu chi, dạy thêm, học thêm đầu năm học.

Theo văn bản, đầu năm học 2017-2018 đến nay, hầu hết các cơ sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra kịp thời. Nhiều đơn vị đã tổ chức đoàn thanh tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm như: Thanh Hóa, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh…

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa triển khai quyết liệt, chậm báo cáo, gây khó khăn trong việc tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo. Việc thu chi đầu năm học, các khoản đóng góp cho dạy thêm, học thêm vẫn còn tồn tại.

Vì vậy, Bộ giáo dục đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng