Sự kiện: TUYỂN SINH 2020

Bỏ “hình thức đào tạo” trong bằng cao đẳng, trung cấp nghề

Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có văn bản gửi Sở LĐ-TB&XH các địa phương hướng dẫn, thống nhất sử dụng các văn bản trong thực hiện đào tạo: Sơ cấp, vừa làm vừa học, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác theo nhu cầu người học.

Bỏ “hình thức đào tạo” trong bằng cao đẳng, trung cấp nghề

Theo đó, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp đề nghị Sở LĐ-TB&XH các địa phương nghiên cứu kỹ các văn bản hiện hành, và hướng dẫn tổ chức thực hiện, trong đó lưu ý một số nội dung:

Về Mẫu văn bằng, chứng chỉ: Thống nhất sử dụng mẫu chứng chỉ sơ cấp, mẫu chứng chỉ đào tạo đã được sửa đổi tại Thông tư 34/2018 của Bộ LĐ-TB&XH. Bỏ nội dung “Hình thức đào tạo” trong mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp ban hành theo Thông tư 10/2017 (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 34/2018) của Bộ LĐ-TB&XH.

Hướng dẫn các cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tổ chức tuyển sinh, đào tạo nghề đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Chú trọng phát triển các chương trình, khóa, gói đào tạo thích ứng; đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học, đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến, đào tạo tại doanh nghiệp... để đáp ứng nhu cầu của người học, thị trường lao động. Qua đó tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo.

Tổ chức triên khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, như miễn giảm học phí, tín dụng học sinh sình viên... đối với các người học.

Mở rộng việc thực hiện đào tạo theo phương thức tích lũy mô-đun, tín chỉ.

Tăng cường kiểm tra và báo cáo việc tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo nghề nghiệp về: Điều kiện tổ chức đào tạo thường xuyên, công khai chương trình đào tạo, học phí, ký hợp đồng đào tạo, cấp chứng chỉ đào tạo và báo cáo kết quả thực hiện.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng