Các chương trình học bổng của Anh quốc

Chính phủ Anh và các trường đại học ở Anh quốc hàng năm đều có nhiều chương trình học bổng dành cho học sinh quốc tế. Sau đây là thông tin của một số chương trình.

Học bổng Chevening: Học bổng này sẽ được cấp cho sinh viên nước ngoài muốn theo học sau đại học tại Vương quốc Anh. Đây là học bổng do Bộ Ngoại giao Anh tài trợ và Hội đồng Anh quản lý. Tùy theo loại học bổng mà số tiền trợ cấp sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

- Học bổng loại A: Chỉ bao gồm học phí.

- Học bổng loại B: Bao gồm toàn bộ học phí, tiền sinh hoạt hàng tháng và các khoản trợ cấp khác.

- Học bổng loại C: Tùy trường hợp mà mức trợ cấp có thể sẽ bao gồm từng phần hoặc toàn bộ sinh họat phí hoặc chỉ là các khoản trợ cấp khác.

Thông tin chi tiết về học bổng này có thể liên hệ với Hội đồng Anh tại Hà Nội, 40 Cát Linh. ĐT: (04) 8346780, hoặc tại TP.HCM, 25 Lê Duẩn, Quận 1; ĐT: (08) 8232862.

Email: enquiries@britishcouncil.org.vn .
Website: www.chevening.com

Học bổng Phát triển quốc tế: Đây là học bổng dành cho công dân của các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung hoặc các quốc gia đang phát triển và hiện tại không sống hoặc học tập tại một nước phát triển.

Học bổng sẽ bao gồm học phí và sinh hoạt phí cho chương trình học thạc sĩ. Thông tin chi tiết về học bổng này có thể liên hệ với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, 31 Hai Bà Trưng.

Điện thoại: (04) 9360550.
Website: www.uk-vietnam.org

Học bổng cho nghiên cứu sinh nước ngoài: Học bổng này dành cho các học viên sau đại học có năng lực và tiềm năng nghiên cứu xuất sắc. Giá trị học bổng chỉ nhằm vào việc giúp trang trải phần chênh lệch giữa mức học phí trong nuớc và nước ngoài.

Các suất học bổng đều có thời hạn 1 năm nhưng cũng có thể kéo dài hơn nếu như người nhận học bổng có sự tiến bộ trong nghiên cứu. Có thể liên hệ và nộp đơn dự tuyển qua các trường dự định theo hoặc liên hệ với Tổ chức The Overseas Research Scheme, Universities UK.

Email: orsscheme@universitiesUK.ac.uk 
Website: www.universitiesuk.ac.uk/ors

Học bổng của các trường đại học Anh quốc: Hầu hết các trường đại học ở Anh đều có cấp học bổng cho các sinh viên quốc tế. Thông tin về học bổng bạn có thể truy cập vào trang web của từng trường đại học. Ngoài ra, bạn cũng co thể liên hệ với Hội đồng Anh hoặc xem thông tin trên trang web: www.educationuk-vietnam.org

Học bổng cho học sinh phổ thông: Bên cạnh các chương trình học bổng trên, các trường nội trú ở Anh cũng thường xuyên dành nhiều suất học bổng cho các học sinh phổ thông.

Bạn có thể liên hệ với Phòng Dịch vụ Thông tin Hội đồng các trường tư thục hoặc xem trên trang web: www.iscis.uk.net

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá