Các trang web du học Bỉ

TPO - Dưới đây là những trang web về các trường đại học và chương trình đào tạo ở Bỉ. Nếu có ý định du học Bỉ, bạn nên tham khảo, tìm hiểu thông tin thật kỹ trước khi lên đường.

Facultés Universitaires Catholiques de Mons (FUCAM): www.fucam.ac.be

Fondation Universitaire Luxembourgeoise (FUL): www.ful.ac.be

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP): www.fundp.ac.be

Facultés Universitaires des Sciences Agronomiques de Gembloux (FUSA): www.fsagx.ac.be

Facultés Universitaires Saint - Louis (FUSL): www.fusl.ac.be

Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven): www.kuleuven.ac.be

Universiteit Hasselt: www.uhasselt.be

Universiteit Antwerpen (UA): www.ua.be

Université Catholique de Louvain (UCL): www.ucl.ac.be

Universiteit Gent (UG): www.ugent.ac.be

Université Libre de Bruxelles (ULB): www.ulb.ac.be

Université de Liège (ULg): www.lug.ac.be

Université de Mons- Hainaut (UMH): www.umh.ac.be

Vrije Universiteit Brussel (VUB): www.vub.ac.be

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá