Các trường khó khăn có được tuyển sinh dưới 10 điểm?

TP - Theo ông Ngô Kim Khôi, các vùng ưu tiên đặc biệt như Tây Bắc, Tây Nguyên, ĐBSCL thì có thể vận dụng theo điều 33 của quy chế tuyển sinh:

Đối với các trường thuộc vùng dân tộc thiểu số và trường phục vụ cho việc đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương được xác định điểm trúng tuyển với mức chênh lệch lớn hơn 1 điểm nhưng không lớn hơn 2 điểm.

Chẳng hạn, mức chênh lệch giữa nhóm ưu tiên 1 và nhóm ưu tiên 2 là 1 điểm theo quy chế, nhưng các trường vừa kể trên có thể được phép xác định mức chênh lệch là 2 điểm hoặc 1,5 điểm; như vậy, thí sinh có thể được ưu tiên 1,5 điểm (hoặc 2 điểm) với UT 2 và 3 điểm (hoặc 4 điểm) (UT1).

Như vậy, có thể hình dung khối A có thể tuyển xuống 12 hoặc 11 điểm. Và nếu, thí sinh được hưởng các UT khác như là người dân tộc thiểu số: 2 điểm, KV1 1,5 điểm thì có thể tuyển tới 8,5 điểm hoặc 8 điểm.

Nhóm thứ 2 là nhóm được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho địa phương như ĐH Tây Đô, ĐHDL Cửu Long được xác định mức điểm trúng tuyển chênh nhau 1 điểm. Ví dụ: khối A: HSPT KV3 trúng tuyển ở 17 điểm thì KV2 trúng tuyển với 16 điểm; KV2NT: 15 điểm; KV1: 14 điểm. Ngoài ra, các thí sinh còn có thể có các điểm ưu tiên kịch trần đến 3,5 điểm. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá