Về ngân sách cho giáo dục, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH Đào Trọng Thi:

Cần minh bạch và phải đánh giá được hiệu quả

TP - Năm 2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ước chi cho giáo dục và đào tạo là 76.200 tỷ đồng, chiếm 20% tổng chi ngân sách Nhà nước, tăng 14,1% so với ước thực hiện năm 2007.

Ông Đào Trọng Thi

Bên lề phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Đào Trọng Thi (Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của QH) đã có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề nêu trên.

Ông Thi nói:

Chi từ ngân sách cho giáo dục và đào tạo, mặc dù rất được ưu tiên, nhưng chưa thể đáp ứng được những đòi hỏi ngày càng cao của lĩnh vực này, đặc biệt với mong muốn cải thiện chất lượng giáo dục cả đại học lẫn phổ thông như hiện nay.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của giáo dục đào tạo, không nên trông chờ vào giải pháp tăng tỷ trọng ngân sách dành cho lĩnh vực này, vì phải nhìn vấn đề trong một tương quan chung. Bên cạnh xã hội hóa giáo dục, chúng ta cũng phải rất chú ý đến giải pháp làm sao để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Tôi rất tán thành việc chúng ta phải công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách. Và, không những chỉ có minh bạch mà còn phải đánh giá được hiệu quả sử dụng ngân sách ra làm sao.

Theo ông, thời gian qua hiệu quả sử dụng ngân sách giáo dục ra sao?

Theo tôi thì cũng chưa thể có sự đánh giá đầy đủ vì phải tiến hành khảo sát, có đủ số liệu, cơ sở khoa học mới đánh giá được. Tôi rất quan tâm đến ý kiến của xã hội là chỗ này, chúng ta phải tăng cường quản lý. Nhưng đánh giá cụ thể, vi phạm như thế nào hay hiệu quả đến đâu thì phải có khảo sát đầy đủ, thông qua các cơ quan có thẩm quyền và có năng lực thực hiện việc đó...

Có thể nói rằng việc nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách không chỉ đặt ra đối với riêng ngành giáo dục, mà là đòi hỏi chung với các lĩnh vực khác. QH nên có những biện pháp, tạo ra hành lang pháp lý để làm cho việc sử dụng ngân sách ngày một hiệu quả, minh bạch hơn.

Bên cạnh đó, cần phải thực hiện kiểm toán. Biện pháp này nên thực hiện thường xuyên chứ không chỉ cứ tăng ngân sách mới làm. Kiểm toán cả trong việc sử dụng ngân sách chung dành cho giáo dục lẫn người sử dụng ngân sách giáo dục trong các hoạt động khác nhau của cơ sở giáo dục.

Cảm ơn ông!

Võ Văn Thành
(ghi)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá