Sự kiện: Tuyển sinh 2008

Thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào ĐH, CĐ:

Cấu trúc đề thi trắc nghiệm môn Vật Lí

TP - Bắt đầu từ số báo này, Tiền phong sẽ giới thiệu với bạn đọc cấu trúc đề thi các môn thi trắc nghiệm. (Ghi chú: Số ghi trong dấu [ ] là số câu trắc nghiệm).

Trong số các câu hỏi gửi đến mục “Hộp thư tuyển sinh” có khá nhiều bạn đọc đề nghị được biết về cấu trúc đề thi trắc nghiệm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ năm nay.

Phóng viên Tiền phong đã liên lạc với ông Nguyễn An Ninh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng,  Bộ GD&ĐT và được ông thông tin chi tiết về cấu trúc đề thi các môn học mẫu.

MÔN VẬT LÍ

I.1. Đề thi tốt nghiệp THPT dành cho thí sinh chương trình phân ban (ban Khoa học Tự nhiên; ban Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Phần chung cho thí sinh 2 ban [32 câu]:

1. Dao động cơ học [5] 

- Đại cương về dao động điều hòa 

- Khảo sát dao động điều hòa. Năng lượng trong dao động điều hòa

- Con lắc lò xo 

- Con lắc đơn 

- Tổng hợp các dao động điều hoà 

- Dao động tắt dần 

-  Dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng 

2. Sóng cơ học, âm học [3] 

-  Đại cương về sóng cơ học 

- Sóng âm 

- Giao thoa 

- Sóng dừng 

3. Dòng điện xoay chiều [7] 

- Đại cương về dòng điện xoay chiều 

-  Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cuộn cảm hoặc tụ điện 

- Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch không phân nhánh

-  Công suất của dòng điện xoay chiều 

- Máy phát điện xoay chiều một pha 

- Dòng điện xoay chiều ba pha 

- Động cơ không đồng bộ ba pha 

- Máy biến thế. Sự truyền tải điện năng 

4. Dao động điện từ, sóng điện từ [3] 

-  Mạch dao động, dao động điện từ 

- Điện từ trường 

-  Sóng điện từ 

5.Tính chất sóng của ánh sáng [5] 

- Tán sắc ánh sáng 

-  Giao thoa ánh sáng 

-  Bước sóng và màu sắc ánh sáng 

-  Tia hồng ngoại 

- Tia tử ngoại 

-  Tia Rơn ghen 

6. Lượng tử ánh sáng [4] 

- Hiện tượng quang điện ngoài 

- Thuyết lượng tử ánh sáng. Các định luật quang điện. 

7. Vật lí hạt nhân [5] 

- Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử, đơn vị khối lượng nguyên tử 

-  Sự phóng xạ 

-  Phản ứng hạt nhân. 

- Hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng và khối lượng.  

Phần dành cho thí sinh chương trình ban Khoa học Tự nhiên [8 câu]:

1. Dao động cơ học 

- Con lắc vật lí 

2. Sóng cơ học, âm học 

-Phản xạ sóng 

- Cộng hưởng âm. Hiệu ứng Đốp - ple 

3. Dòng điện xoay chiều 

- Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều 

4. Dao động điện từ, sóng điện từ 

- Thông tin bằng sóng vô tuyến điện 

5. Chuyển động của vật rắn  

- Chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định 

- Mômen lực, điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định, điều kiện tổng quát để một vật rắn cân bằng tĩnh, mô men quán tính của một vật

- Phương trình động lực học của vật rắn, mô men động lượng của vật rắn. Định luật bảo toàn mô men động lượng 

- Chuyển động của khối tâm vật rắn.

- Động năng của vật rắn chuyển động tịnh tiến 

- Động năng của vật rắn quanh một trục 

- Cân bằng tĩnh của vật rắn 

- Hợp lực của các lực song song. Ngẫu lực, cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song 

- Cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định. 

6. Tính chất sóng của ánh sáng 

- Nhiễu xạ ánh sáng 

- Máy quang phổ, quang phổ liên tục quang phổ vạch, phân tích quang phổ 

7. Lượng tử ánh sáng 

- Hiện tượng quang điện trong 

- Hiện tượng quang dẫn, quang trở, pin quang điện 

- Sự hấp thụ ánh sáng, mầu sắc các vật, sự phát quang 

- Mẫu Bo và nguyên tử hiđrô 

- Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng – Sơ lược về Laze 

8. Vật lí hạt nhân 

- Thuyết tương đối hẹp 

- Phản ứng hạt nhân phân hạch, nhiệt hạch 

9. Từ vô cùng nhỏ đến vô cùng lớn 

- Các hạt sơ cấp 

-Mặt Trời. Hệ Mặt Trời 

-Các sao. Thiên hà 

-Thuyết Vụ nổ lớn 

Phần dành cho thí sinh chương trình ban Khoa học Xã hội và Nhân văn [8 câu]:

1. Dao động điện từ, sóng điện từ 

- Thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến 

2. Lượng tử ánh sáng 

- Hiện tượng quang điện trong 

- Sự phát quang: lân quang, huỳnh quang 

- Mẫu nguyên tử Bo.

-  Quang phổ Hiđrô 

3. Vật lí hạt nhân 

- Độ hụt khối, năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng 

- Sự phân hạch, phản ứng nhiệt hạch (phản ứng tổng hợp hạt nhân) 

4. Từ vô cùng nhỏ đến vô cùng lớn (từ vi mô đến vĩ mô)

- Các hạt sơ cấp 

- Mặt Trời. Hệ Mặt Trời 

- Thiên hà 

I.2. Đề thi tốt nghiệp THPT dành cho thí sinh chương trình không phân ban   

1. Dao động cơ học [6] 

- Đại cương về dao động điều hòa 

- Khảo sát dao động điều hoà. Năng lượng trong dao động điều hoà 

- Con lắc lò xo 

- Con lắc đơn 

- Tổng hợp các dao động điều hoà 

- Dao động tắt dần 

- Dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng 

2. Sóng cơ học, âm học [3] 

- Đại cương về sóng cơ học 

- Sóng âm 

- Giao thoa 

- Sóng dừng 

3. Dòng điện xoay chiều [8] 

- Đại cương về dòng điện xoay chiều 

- Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cuộn cảm hoặc tụ điện 

- Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch không phân nhánh 

- Công suất của dòng điện xoay chiều 

- Máy phát điện xoay chiều một pha 

- Dòng điện xoay chiều ba pha 

- Động cơ không đồng bộ ba pha 

- Máy biến thế. Sự truyền tải điện năng 

- Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều 

- Máy phát điện một chiều 

4. Dao động điện từ, sóng điện từ [4] 

- Mạch dao động, dao động điện từ 

- Điện từ trường 

- Sóng điện từ 

- Sự phát và thu sóng điện từ 

5. Quang học [7] 

- Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng  

- Mắt và các dụng cụ quang học 

6. Tính chất sóng của ánh sáng [4] 

- Tán sắc ánh sáng 

- Giao thoa ánh sáng 

- Bước sóng và màu sắc ánh sáng 

- Máy quang phổ. Quang phổ liên tục. Quang phổ vạch 

-Tia hồng ngoại 

- Tia tử ngoại 

- Tia Rơn ghen 

7. Lượng tử ánh sáng [4] 

- Hiện tượng quang điện ngoài 

- Thuyết lượng tử ánh sáng. Các định luật quang điện. 

- Hiện tượng quang dẫn, quang trở, pin quang điện 

- Mẫu Bo và nguyên tử Hidrô 

8. Vật lí hạt nhân [4] 

- Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử, đơn vị khối lượng nguyên tử 

-Sự phóng xạ 

- Phản ứng hạt nhân 

- Đồng vị phóng xạ và ứng dụng 

- Hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng và khối lượng  

- Độ hụt khối, năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng

- Năng lượng hạt nhân 

I.3. Đề thi tốt nghiệp dành cho thí sinh chương trình bổ túc THPT

1. Dao động cơ học [6] 

- Đại cương về dao động điều hòa 

- Khảo sát dao động điều hoà. Năng lượng trong dao động điều hoà 

- Con lắc lò xo 

- Con lắc đơn 

- Tổng hợp các dao động điều hoà 

- Dao động tắt dần 

- Dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng 

2.Sóng cơ học, âm học [3] 

- Đại cương về sóng cơ học 

-Sóng âm 

- Giao thoa 

- Sóng dừng 

3. Dòng điện xoay chiều [8] 

- Đại cương về dòng điện xoay chiều 

- Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cuộn cảm hoặc tụ điện 

- Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch không phân nhánh 

- Công suất của dòng điện xoay chiều 

- Máy phát điện xoay chiều một pha 

- Dòng điện xoay chiều ba pha 

- Động cơ không đồng bộ ba pha 

- Máy biến thế. Sự truyền tải điện năng 

- Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều 

-Máy phát điện một chiều 

4. Dao động điện từ, sóng điện từ [3] 

- Mạch dao động, dao động điện từ 

- Điện từ trường 

- Sóng điện từ 

5. Quang học [7] 

- Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng  

- Mắt và các dụng cụ quang học 

6. Tính chất sóng của ánh sáng [6] 

- Tán sắc ánh sáng 

- Giao thoa ánh sáng 

- Bước sóng và màu sắc ánh sáng 

- Máy quang phổ. Quang phổ liên tục. Quang phổ vạch 

-Tia hồng ngoại 

- Tia tử ngoại 

- Tia Rơn ghen 

7. Lượng tử ánh sáng [3] 

- Hiện tượng quang điện ngoài 

- Thuyết lượng tử ánh sáng. Các định luật quang điện. 

8. Vật lí hạt nhân [4] 

- Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử, đơn vị khối lượng nguyên tử 

- Sự phóng xạ 

- Phản ứng hạt nhân. 

- Đồng vị phóng xạ và ứng dụng 

- Hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng và khối lượng.  

I.4. Đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng

Phần chung cho tất cả thí sinh [40 câu]:

1. Dao động cơ học [7] 

- Đại cương về dao động điều hòa 

- Con lắc lò xo 

- Con lắc đơn 

- Tổng hợp dao động 

- Dao động tắt dần 

- Dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng 

2. Sóng cơ học, âm học [4] 

- Đại cương về sóng cơ học 

- Sóng âm 

- Giao thoa 

- Sóng dừng 

3. Dòng điện xoay chiều [9] 

- Đại cương về dòng điện xoay chiều 

- Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần, cuộn cảm hoặc tụ điện 

-Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch không phân nhánh

- Công suất của dòng điện xoay chiều 

- Máy phát điện xoay chiều một pha 

-  Dòng điện xoay chiều ba pha 

-Động cơ không đồng bộ ba pha 

- Máy biến thế, sự truyền tải điện năng 

- Chỉnh lưu dòng điện xoay chiều 

4. Dao động điện từ, sóng điện từ [4] 

- Mạch dao động, dao động điện từ 

- Điện từ trường 

- Sóng điện từ 

5. Tính chất sóng của ánh sáng [5] 

- Tán sắc ánh sáng 

- Giao thoa ánh sáng 

- Bước sóng và màu sắc ánh sáng 

- Máy quang phổ. Quang phổ liên tục. Quang phổ vạch.

- Tia hồng ngoại 

- Tia tử ngoại 

- Tia Rơn ghen 

6. Lượng tử ánh sáng [5] 

- Hiện tượng quang điện ngoài 

- Thuyết lượng tử ánh sáng. Các định luật quang điện. 

- Hiện tượng quang dẫn, quang trở, pin quang điện 

- Mẫu Bo và nguyên tử hidrô 

7. Vật lí hạt nhân [6] 

- Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử, đơn vị khối lượng nguyên tử 

- Sự phóng xạ 

- Đồng vị phóng xạ và ứng dụng. 

- Hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng và khối lượng. Độ hụt khối, năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng 

- Năng lượng hạt nhân 

Phần dành cho thí sinh chương trình phân ban [10 câu]:

1. Dao động cơ học  

- Con lắc vật lí 

2. Sóng cơ học, âm học 

- Phản xạ sóng 

- Hiệu ứng Đốp-ple 

3. Dao động điện từ, sóng điện từ 

- Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến 

4. Chuyển động của vật rắn  

- Chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định 

- Mômen lực, điều kiện cân bằng của vật rắn có trục quay cố định, điều kiện tổng quát để một vật rắn cân bằng tĩnh, mô men quán tính của một vật.  

- Phương trình động lực học của vật rắn, mô men động lượng của vật rắn. Định luật bảo toàn mô men động lượng 

- Chuyển động của khối tâm vật rắn.

- Động năng của vật rắn chuyển động tịnh tiến 

- Động năng của vật rắn quanh một trục 

- Cân bằng tĩnh của vật rắn 

- Hợp lực của các lực song song. Ngẫu lực, cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song 

- Cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định. 

5. Tính chất sóng của ánh sáng 

- Nhiễu xạ ánh sáng 

6. Lượng tử ánh sáng 

- Sự hấp thụ ánh sáng, mầu sắc các vật, sự phát quang 

- Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng – Sơ lược về Laze 

7. Vật lí hạt nhân 

- Thuyết tương đối hẹp 

8. Từ vô cùng nhỏ đến vô cùng lớn (từ vi mô đên vĩ mô)

- Các hạt sơ cấp 

- Mặt Trời. Hệ Mặt Trời 

- Các sao. Thiên hà. Sự chuyển động và tiến hoá của vũ trụ 

- Thuyết Vụ nổ lớn 

Phần dành cho thí sinh chương trình không phân ban [10 câu]:

1. Dòng điện xoay chiều 

- Máy phát điện một chiều 

2. Dao động điện từ, sóng điện từ 

- Sự phát và thu sóng điện từ

3. Sự phản xạ và khúc xạ ánh sáng  

- Sự truyền ánh sáng. Sự phản xạ ánh sáng. 

- Gương phẳng 

- Gương cầu 

- Sự khúc xạ ánh sáng và chiết suất 

- Hiện tượng phản xạ toàn phần 

- Lăng kính 

- Thấu kính mỏng 

4. Mắt và các dụng cụ quang học  

- Máy ảnh 

- Mắt 

- Kính lúp 

- Kính hiển vi 

- Kính thiên văn 

-----------------

Còn nữa

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá