Chấm dứt “đọc - chép” ở bậc THCS và THPT

TPO- Chiều 4/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ký ban hành chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2009 - 2010. Theo đó, từ năm học 2009 - 2010, phải chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “đọc - chép” ở bậc THCS và THPT.

Chủ đề của năm học này được xác định là “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.

Phó Thủ tướng yêu cầu, từ năm học 2009 - 2010 phải chấm dứt việc dạy học chủ yếu qua “đọc - chép” ở bậc THCS và THPT.

Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một việc đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới phương pháp dạy học.

Cũng năm học này, phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và phương pháp dạy và học. Đồng thời, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra những cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập và có đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, sẽ đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010; Xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020; Triển khai thực hiện các đề án phát triển giáo dục.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá