Chỉ tiêu Đại học Công Nghiệp TPHCM

TPO - Năm 2010, Trường Đại học (ĐH) Công Nghiệp TPHCM có 4.000 chỉ tiêu dự kiến vào ĐH và 4.500 chỉ tiêu vào cao đẳng. Trong khi đó, ĐH Dân lập Hải Phòng dự kiến tuyển 2.250 chỉ tiêu.

Cụ thể, 4.000 chỉ tiêu dự kiến của ĐH Công Nghiệp TP HCM, hệ ĐH như sau:

Ngành học

Ký hiệu Trường

Khối thi quy ước

Mã ngành học

- Công nghệ Kỹ thuật Điện

HUI

A

101

- Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

HUI

A

102

- Công nghệ Nhiệt - Lạnh

HUI

A

103

- Công nghệ Kỹ thuật Điện tử

HUI

A

104

- Khoa học Máy tính

HUI

A

105

- Công nghệ Kỹ thuật Ôtô

HUI

A

106

- Công nghệ May (CN May, Thiết kế Thời trang)

HUI

A

107

- Công nghệ Cơ Điện tử

HUI

A

108

- Công nghệ Hóa (CN Hóa học, CN Hóa dầu, Hóa Phân tích)

HUI

A, B

201

- Công nghệ Thực phẩm - Sinh học

HUI

A, B

202

- Công nghệ Môi trường

HUI

A, B

301

- Quản trị Kinh doanh

 

 

 

   + Quản trị KD tổng hợp

HUI

A, D1

401

   + Kinh doanh Quốc tế.

HUI

A, D1

401

   + Kinh doanh Du lich

HUI

A, D1

401

- Kế toán - Kiểm toán

HUI

A, D1

402

- Tài chính (Tài chính Ngân hàng, Tài chính Doanh nghiệp)

HUI

A, D1

403

- Tiếng Anh

HUI

D1

751

 

 

 

 

4.500 dự kiến chỉ tiêu hệ cao đẳng của trường:

Ngành học

Ký hiệu Trường

Khối thi quy ước

Mã ngành học

- Công nghệ Thông tin gồm các chuyên ngành:

 

 

 

(Công nghệ phần mềm + Mạng máy tính)

HUI

A

C65

- Điện tử gồm các chuyên ngành:

 

 

 

(Điện tử Công nghiệp + Điện tử Viễn thông + Điện tử Máy tính + Điện tử Tự động)

HUI

A

C66

- Công nghệ Điện
(Điện Công nghiệp + Công nghệ Điều khiển Tự động)

HUI

A

C67

- Công nghệ Nhiệt - Lạnh
(Điện lạnh)

HUI

A

C68

- Cơ khí gồm các chuyên ngành:

 

 

 

(Chế tạo máy + Quản lý và Bảo trì Công nghiệp (Cơ điện) + Cơ Điện tử + Chế tạo Khuôn mẫu + Công nghệ Hàn)

HUI

A

C69

- Cơ khí Động lực (Sửa chữa Ôtô)

HUI

A

C70

- Công nghệ Hóa gồm các chuyên ngành:

 

 

 

(Hóa Vô cơ + Hóa Hữu cơ + Hóa Phân tích + Máy và Thiết bị Hóa chất)

HUI

A

C71

- Công nghệ Hóa dầu

HUI

A

C72

- Công nghệ Thực phẩm

HUI

A

C73

- Công nghệ Môi trường

HUI

A

C74

- Công nghệ Sinh học

HUI

A

C75

- Kinh tế gồm các chuyên ngành

 

 

 

   + Kế toán - Kiểm toán

HUI

A, D1

C76

   + Quản trị Kinh doanh

HUI

A, D1

C77

   + Tài chính Ngân hàng

HUI

A, D1

C78

   + Kinh doanh Du lịch

HUI

A, D1

C79

   + Kinh doanh Quốc tế

HUI

A, D1

C80

   + Maketing

HUI

A, D1

C83

- Công nghệ Cắt may và Thiết kế Thời trang

 

 

 

(Thiết kế Thời trang + Công nghệ May)

HUI

A

C81

- Ngoại ngữ (Anh văn)

HUI

D1

C82

 

 

 

 

Năm 2010, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng tuyển sinh trong cả nước theo hình thức thi tuyển NV1 và xét tuyển NV2, NV3 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

Chỉ tiêu cụ thể các ngành của trường:

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Mã ngành 

Khối thi

HỆ ĐẠI HỌC:

 

 

1. Công nghệ thông tin

101

A

2. Kỹ thuật điện - Điện tử:

 

 

  + Điện dân dụng và công nghiệp

102

A

  + Điện tử viễn thông

103

A

  + Điện tử - Tin


112

A

3. Kỹ thuật công trình:

 

 

 + Xây dựng dân dụng và công nghiệp

104

A

 + Xây dựng cầu đường

105

A

 + Xây dựng và Quản lý đô thị

106

A

 + Cấp thoát nước

107

A

+ Kiến trúc

109

V

4. Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm

202

A, B

5. Kỹ thuật môi trường

301

A, B

6. Quản trị kinh doanh

 

 

  + Kế toán kiểm toán

401

A, D

  + Quản trị doanh nghiệp

402

A, D

  + Tài chính ngân hàng

404

A, D

7. Văn hoá du lịch

601

C, D

8. Tiếng Anh

9. Tiếng Trung - Liên kết với ĐH Phúc Kiến Trung Quốc

10. Điều dưỡng - Liên kết với ĐH Y Quế Lâm Trung Quốc

751

754

 

801

D

D

 

B

 

HỆ CAO ĐẲNG:

 

 

1. Công nghệ thông tin

C65

A

2. Kỹ thuật Điện - Điện tử

 

 

+ Điện dân dụng và công nghiệp

C66

A

3. Kỹ thuật công trình

 

 

+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp

C67

A

+ Xây dựng cầu đường

C68

A

4. Quản trị kinh doanh

 

 

+ Kế toán kiểm toán

C69

A, D

5. Du lịch

C70

C, D

HỆ TRUNG CẤP:

 

 

1. Kỹ thuật điện dân dụng

 

 

2. Kỹ thuật viên máy tính

 

 

3. Xây dựng dân dụng

 

 

4. Kế toán

 

 

5. Nghiệp vụ du lịch

 

 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá