Chỉ tiêu dự kiến các trường ĐH, CĐ

TP- ĐH Quảng Bình dự kiến tuyển 2.300 chỉ tiêu. Các ngành đào tạo hệ ĐH tuyển 900 chỉ tiêu, bao gồm: SP Toán - Lý (50 chỉ tiêu), SP Sinh học (50 chỉ tiêu)...

SP Tiểu học (50 chỉ tiêu), SP Văn - Sử (50 chỉ tiêu), SP Giáo dục chính trị (50 chỉ tiêu).

SP Mầm non (50 chỉ tiêu), Tiếng Anh (100 chỉ tiêu), Kế toán (150 chỉ tiêu), Quản trị kinh doanh (100 chỉ tiêu), Nuôi trồng 62 thủy sản (100 chỉ tiêu), Tin học (150 chỉ tiêu).

Các ngành đào tạo hệ CĐ tuyển 1400 chỉ tiêu, bao gồm: SP Toán – Tin (50 chỉ tiêu), SP Công nghệ (50 chỉ tiêu), SP Địa – GDCD (50 chỉ tiêu), SP Âm nhạc (50 chỉ tiêu), SP Mỹ thuật (50 chỉ tiêu), Công tác xã hội (100 chỉ tiêu), Việt Nam học (100 chỉ tiêu), Tiếng Anh (100 chỉ tiêu), Kế toán (200 chỉ tiêu), Quản trị kinh doanh (100 chỉ tiêu), Lâm nghiệp (150 chỉ tiêu), Trồng trọt (150 chỉ tiêu), Chăn nuôi (150 chỉ tiêu), Nuôi trồng thủy sản (150 chỉ tiêu), Tin học (150 chỉ tiêu), Thư viện – Thông tin (150 chỉ tiêu), Công nghệ kỹ thuật điện (100 chỉ tiêu).

Học viện Ngân hàng dự kiến tuyển 3100 chỉ tiêu. Các ngành hệ ĐH tuyển 2000 chỉ tiêu, bao gồm: Tài chính – Ngân hàng (1200 chỉ tiêu), Kế toán (350 chỉ tiêu), Quản trị kinh doanh (150 chỉ tiêu), Hệ thống thông tin quản lý (150 chỉ tiêu), Tiếng Anh (150 chỉ tiêu).

Các ngành hệ CĐ tuyển tất cả 1.100 chỉ tiêu.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá