Chỉ tiêu dự kiến của một số trường đại học

TP - ĐH Hà Nội (ĐH Ngoại ngữ cũ): 1.500 chỉ tiêu. Ngành mới gồm: Kế toán dạy bằng tiếng Anh (100 chỉ tiêu); Công nghệ thông tin dạy bằng tiếng Nhật( 75 chỉ tiêu); Tại chức: 3.000. Từ xa: 4.000; đào tạo các ngành: Khoa học máy tính, QTKD, Kế toán, Tài chính Ngân hàng (tuyển bằng khối A và D).

ĐH Y Hà Nội:  chỉ tiêu: 800 .  Ngành  Bác sĩ Y học Dự phòng (6 năm) tăng hơn năm trước ; không tuyển cử nhân y tế công cộng .

ĐH Kinh tế Quốc dân: Tuyển 4.000 sinh viên  (bằng năm trước) . Phi chính  quy: 4.200 (2.500 tại chức,  còn lại  là bằng 2  và liên thông). Đào tạo quốc tế:  1 lớp (50-80 sinh viên).

ĐH Thương mại HN: Chỉ tiêu: 2.450 chính quy hệ đại học. Hệ cao đẳng:  150. Ngành mới: Tiếng Anh thương mại, Tài chính Ngân hàng thương mại (mỗi ngành  mới 200). Điểm chuẩn năm trước của trường này là: 17,5-21,5 điểm.

Học viện Ngân hàng: dự kiến năm 2007,  chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ: 20; Thạc sĩ :200, ĐH: 1.800;  ĐH tại chức :1.000; CĐ chính quy : 600; CĐ hệ tại chức: 200; Liên thông lên ĐH: 150. Liên thông lên CĐ: 200; Hoàn chỉnh kiến thức ĐH, CĐ: 1.500; Văn bằng 2: 500; Trung học chính quy: 2.200; Trung học không chính quy: 300. 

Ngành mới: sẽ  mở tiếng Anh Tài chính Ngân hàng, Hệ thống Thông tin Quản lý (thiên về lĩnh vực CNTT trong tài chính ngân hàng).     

Đại học Cần Thơ: Mở 11 ngành mới

Trong kỳ tuyển sinh năm 2007, Đại học Cần Thơ sẽ tuyển sinh thêm 11 ngành mới hệ đại học.

Cụ thể: Ngành Sư phạm vật lý – Công nghệ, Cơ khí giao thông, Điện tử (2 chuyên ngành: Viễn thông và Kỹ thuật điều khiển), Công nghệ thông tin (4 chuyên ngành: Hệ thống thông tin, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông, Quản trị hệ thống thông tin), Sinh học, Sinh học biển và Quản trị kinh doanh thương mại. Các ngành này thi thuộc 3 khối thi: A, B và D1.

ĐH Nông lâm TPHCM mở 4 ngành- chuyên ngành mới gồm: Hệ thống thông tin địa lý với 70 chỉ tiêu; Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật sản xuất thức ăn chăn nuôi thuộc ngành Chăn nuôi với 60 chỉ tiêu; Chuyên ngành Thiết kế cảnh quan thuộc ngành Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên với 60 chỉ tiêu; Ngành Tiếng Pháp với 50 chỉ tiêu.   

Đại học Huế: Tuyển gần 15.100 chỉ tiêu đào tạo trong năm 2007

Đây là dự kiến tổng chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2007 của Đại học Huế cho tất cả các hệ đào tạo, tăng 870 chỉ tiêu so với năm 2006. Trong đó, hệ đào tạo sau đại học (tiến sĩ, thạc sĩ) là 970 chỉ tiêu, hệ đại học 12.886 chỉ tiêu (với 6.490 chỉ tiêu chính quy, 5.516 chỉ tiêu hệ vừa học vừa làm, 860 chỉ tiêu đào tạo bằng ĐH thứ hai), hệ trung học chuyên nghiệp 1.080 chỉ tiêu…                                                                                             

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng