Chỉ tiêu tuyển sinh các trường ĐH năm 2007

TPO - Theo Bộ GD&ĐT, tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2007 của các trường đại học thuộc Bộ là 111.280. Trong đó, chỉ tiêu đào tạo đại học là 96.020, cao đẳng là 15.260. Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể của các trường.

>> Chỉ tiêu tuyển sinh các trường ĐH ngoài công lập năm 2007

Thí sinh dự thi đại học năm 2006. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Đại học Thái Nguyên: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 9.300, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh đại học là 7.050, cao đẳng: 2.250. 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Huế năm 2007 là 6.490. Trường không có chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng. So với tỉ lệ năm ngoái, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của trường tăng 110%.

Đại học Đà Nẵng có tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 8.250, trong đó chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học là 6.600 và 1.650 hệ cao đẳng.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 6.370, trong đó 3.870 chỉ tiêu hệ đại học và 2.500 chỉ tiêu hệ cao đẳng. 

Trường Đại học Xây dựng: Tổng chỉ tiêu: 3.100. Chỉ tiêu chính quy đại học là 3.100. Trường không có chỉ tiêu tuyển hệ cao đẳng. 

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay của Trường Đại học Mỏ - Địa chất là 2.530, đại học: 2.200, cao đẳng: 330.

Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội: Tổng số 3.470 chỉ tiêu; không có chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp: Tổng chỉ tiêu: 350; đại học: 200; cao đẳng: 150. 

Trường Đại học Tây Bắc: Tổng chỉ tiêu: 1.720; đại học: 1.400; cao đẳng: 320. Tỉ lệ chỉ tiêu so với năm 2006 115%. 

Trường Đại học Tây Nguyên: Tổng chỉ tiêu: 2.150; đại học: 2.000; cao đẳng: 150.

Trường Đại học Đà Lạt: Tổng chỉ tiêu: 3.300; đại học: 2.800; cao đẳng:  500.

Trường Đại học Cần Thơ: Tổng chỉ tiêu: 5.800; đại học: 5.700; cao đẳng: 100.

Trường Đại học Hà Nội: Tổng chỉ tiêu 1.500; đại học: 1.500. Trường không có chỉ tiêu đào tạo hệ cao đẳng.

Trường Đại học Vinh: Tổng chỉ tiêu: 3.300, không có chỉ tiêu đào tạo cao đẳng.

Trường Đại học Quy Nhơn: Tổng chỉ tiêu: 3.300, dành tất cả cho hệ đại học chính quy.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân: Tổng chỉ tiêu 4.000, tăng 104% so với năm 2006. Trường không có chỉ tiêu hệ cao đẳng. 

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu 5.000, đào tạo đại học, không có chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng.

Trường Đại học Thương mại: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh 2007 là 2.970; đại học: 2.670; cao đẳng: 300.

Trường Đại học Ngoại thương: Tổng chỉ tiêu: 2.800; đại học: 2.300; cao đẳng: 500. 

Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 1.100, dành cho hệ đại học chính quy. Trường không có chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng.

Trường Đại học Nông nghiệp I: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 2.900 cho hệ đại học chính quy, không có chỉ tiêu tuyển sinh hệ cao đẳng.

Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 3.900; đại học: 3.500; cao đẳng: 400.

Trường Đại học Nha Trang: Tổng chỉ tiêu: 2.650; đại học: 2.000; cao đẳng: 650.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Tổng chỉ tiêu: 2.200; đại học: 2.140; cao đẳng: 60.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 1.600 cho hệ đại học, không có chỉ tiêu cho hệ cao đẳng.

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh: Tổng chỉ tiêu: 2.750 cho hệ đại học, không có chỉ tiêu tuyển sinh cho hệ cao đẳng.

Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp: Tổng chỉ tiêu: 2.800; đại học: 2.000; cao đẳng: 800.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên: Tổng chỉ tiêu: 1.550; đại học: 800; cao đẳng: 750.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh: Tổng chỉ tiêu: 2.950; đại học: 2.650; cao đẳng: 300.

Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây: Tổng chỉ tiêu: 750; đại học: 400; cao đẳng: 350.

Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh: Tổng chỉ tiêu: 630; đại học: 330; cao đẳng: 300.

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TƯ: Tổng chỉ tiêu: 800; đại học: 600; cao đẳng: 200.

Học viện Quản lý Giáo dục: Chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 500 cho hệ đại học chính quy, không đào tạo hệ cao đẳng.

Viện Đại học Mở Hà Nội: Tổng chỉ tiêu: 2.800; đại học: 2.500; cao đẳng: 300.

Đại học Mở bán công TP Hồ Chí Minh: Tổng chỉ tiêu: 3.600; đại học: 3.300; cao đẳng: 300.

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương: Tổng chỉ tiêu: 1.100 cho hệ cao đẳng chính quy.

Trường Cao đẳng Sư phạm TƯ - Nha Trang: 500 chỉ tiêu cho hệ cao đẳng.

Trường Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo TƯ: 3.500 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá