Sự kiện: Tuyển sinh 2008

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến các trường ĐH

TP - ĐH Y Dược TPHCM có những ngành học thường tuyển chỉ tiêu khá cao, nhưng điểm chuẩn luôn rất cao, và luôn trở thành những ngành “khó nhai” nhất trong mọi mùa tuyển sinh: Bác sĩ đa khoa, Dược sĩ đại học…

Năm nay, trường dự kiến tuyển 1.300 chỉ tiêu cho 13 ngành học hệ ĐH. Cụ thể:

Bác sĩ đa khoa (420 chỉ tiêu), Bác sĩ Răng hàm mặt (100 chỉ tiêu), Dược sĩ đại học (300 chỉ tiêu), Bác sĩ y học cổ truyền (140 chỉ tiêu), Bác sĩ y học dự phòng (50 chỉ tiêu), Cử nhân điều dưỡng (50 chỉ tiêu), Cử nhân y tế công cộng (60 chỉ tiêu), Cử nhân xét nghiệm (40 chỉ tiêu), Cử nhân Vật lý trị liệu (20 chỉ tiêu), Cử nhân kỹ thuật hình ảnh (20 chỉ tiêu), Cử nhân kỹ thuật phục hình răng (30 chỉ tiêu), Cử nhân hộ sinh (40 chỉ tiêu – chỉ tuyển nữ), Cử nhân Gây mê hồi sức (30 chỉ tiêu).

ĐH Huế dự kiến tuyển 7.015 chỉ tiêu cho 86 ngành học của 7 trường ĐH thành viên và 2 khoa trực thuộc. Cụ thể, chỉ tiêu bao gồm:

ĐH Khoa học dự kiến tuyển 1.530 chỉ tiêu, gồm các ngành: Tin học (200 chỉ tiêu), Luật (150 chỉ tiêu), Lịch sử (90 chỉ tiêu), Toán học, Vật lý, Điện tử viễn thông, Toán – Tin ứng dụng, Hóa học, Văn học, Triết học, Báo chí, Công tác xã hội, Xã hội học, Đông phương học (60 chỉ tiêu), Kiến trúc công trình, Địa chất, Địa chất công trình và địa chất thủy văn, Sinh học, Địa lý, Khoa học môi trường, Công nghệ sinh học (50 chỉ tiêu), Hán – Nôm, Ngôn ngữ (40 chỉ tiêu).

ĐH Kinh tế dự kiến tuyển 930 chỉ tiêu. Các ngành gồm: Kinh tế (210 chỉ tiêu), Quản trị kinh doanh (330 chỉ tiêu), Kinh tế chính trị (50 chỉ tiêu), Kế toán (170 chỉ tiêu), Tài chính ngân hàng (60 chỉ tiêu), Hệ thống thông tin kinh tế (60 chỉ tiêu), Tài chính ngân hàng (liên kết đào tạo với trường ĐH Rennes 1, Pháp – 50 chỉ tiêu).

ĐH Nghệ thuật dự kiến tuyển 155 chỉ tiêu, bao gồm: Hội họa (45 chỉ tiêu), Điêu khắc (10 chỉ tiêu), Sư phạm mỹ thuật (40 chỉ tiêu), Mỹ thuật ứng dụng (60 chỉ tiêu).

ĐH Ngoại ngữ dự kiến tuyển 800 chỉ tiêu, bao gồm: Tiếng Anh (160 chỉ tiêu), Tiếng Nga (60 chỉ tiêu), Tiếng Pháp (80 chỉ tiêu), Tiếng Trung (80 chỉ tiêu), Tiếng Nhật (120 chỉ tiêu), Tiếng Hàn (40 chỉ tiêu), SP Tiếng Anh (200 chỉ tiêu), Việt Nam học (40 chỉ tiêu), Quốc tế học (40 chỉ tiêu).

ĐH Nông lâm dự kiến tuyển 1.200 chỉ tiêu hệ ĐH, bao gồm: Nuôi trồng thủy sản (150 chỉ tiêu), Khoa học cây trồng, Lâm nghiệp, Chăn nuôi - Thú y, Khuyến nông và phát triển nông thôn, Quản lý đất đai (100 chỉ tiêu), Công nghiệp và công trình nông thôn, Cơ khí chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm, Công nghệ thực phẩm, Bảo vệ thực vật, Bảo quản và chế biến nông sản, Khoa học nghệ vườn, Thú y, Nông học, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Chế biến nông sản, Khoa học đất (50 chỉ tiêu). Các ngành hệ CĐ bao gồm: Trồng trọt, Chăn nuôi- Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý đất đai, Công nghiệp và công trình nông thôn (50 chỉ tiêu/ngành).

ĐH Sư phạm dự kiến tuyển 1.350 chỉ tiêu, bao gồm: SP Ngữ văn (130 chỉ tiêu), SP Vật lý (120 chỉ tiêu), SP Toán học, SP Tin học, SP Sinh học, SP Giáo dục chính trị, SP Hóa học, SP Lịch sử, SP Địa lý, SP Giáo dục tiểu học, SP Mẫu giáo (50 chỉ tiêu).

ĐH Y Dược dự kiến tuyển 770 chỉ tiêu, bao gồm: Bác sĩ đa khoa (350 chỉ tiêu), Dược sĩ (80 chỉ tiêu), Bác sĩ Y học dự phòng (70 chỉ tiêu), Cử nhân điều dưỡng, Cử nhân y tế công cộng (60 chỉ tiêu), Bác sĩ Răng hàm mặt, Cử nhân Kỹ thuật y học, Bác sĩ Y học cổ truyền (50 chỉ tiêu).

Khoa Du lịch dự kiến tuyển 120 chỉ tiêu, bao gồm: Du lịch học (50 chỉ tiêu), Quản trị kinh doanh (70 chỉ tiêu).

Khoa Giáo dục thể chất dự kiến tuyển 160 chỉ tiêu bao gồm: SP Thể chất – Giáo dục quốc phòng (100 chỉ tiêu), SP Giáo dục thể chất (60 chỉ tiêu). Đăng Khoaểm chuẩn luôn rất cao và luôn trở thành những ngành “khó nhai” nhất trong mọi mùa tuyển sinh: Bác sĩ đa khoa, Dược sĩ đại học…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá