Sự kiện: Tuyển sinh 2008

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến các trường ĐH năm 2008

TP- ĐH Ngoại thương tuyển 2.800 chỉ tiêu hệ ĐH và CĐ, trong đó cơ sở phía Bắc tuyển 1.950 chỉ tiêu, cơ sở phía Nam tuyển 850 chỉ tiêu.

Cụ thể, hệ ĐH của ĐH Ngoại thương cơ sở phía Bắc tuyển 1.650 chỉ tiêu, gồm các ngành: Kinh tế (Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Thuế và hải quan, Thương mại điện tử), Quản trị kinh doanh (Kinh doanh quốc tế, Luật kinh doanh quốc tế, Kế toán, Hệ thống thông tin quản trị),  Tài chính – Ngân hàng (Tài chính quốc tế, Đầu tư chứng khoán, Ngân hàng), Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật. Hệ CĐ tuyển 300 chỉ tiêu ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế).

Hệ ĐH của ĐH Ngoại thương cơ sở phía nam tuyển 650 chỉ tiêu, bao gồm các ngành: Kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Luật kinh doanh quốc tế. Hệ CĐ tuyển 200 chỉ tiêu ngành Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế).

ĐH Nha Trang tuyển 3.000 chỉ tiêu, bao gồm hệ ĐH 2.200 chỉ tiêu và hệ CĐ 800 chỉ tiêu. Chỉ tiêu các ngành hệ ĐH bao gồm: Nhóm ngành Khai thác hàng hải (140 chỉ tiêu), Nhóm ngành Cơ khí (350 chỉ tiêu), Công nghệ thông tin (140 chỉ tiêu), Công nghệ Cơ - Điện tử (70 chỉ tiêu), Công nghệ kỹ thuật Điện-Điện tử (70 chỉ tiêu), Công nghệ kỹ thuật xây dựng (70 chỉ tiêu), Công nghệ kỹ thuật môi trường (70 chỉ tiêu), Nhóm ngành Công nghệ thực phẩm (305 chỉ tiêu), Nhóm ngành Nuôi trồng thủy sản (280 chỉ tiêu), Nhóm ngành Kinh tế (570 chỉ tiêu), Tiếng Anh (90 chỉ tiêu). Hệ CĐ tuyển 800 chỉ tiêu vào các ngành: Cơ - Điện lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt - lạnh, Công nghệ thông tin, Công nghệ đóng tàu, Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử, Công nghệ chế biến thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Kế toán.

ĐH An Giang tuyển 3.430 chỉ tiêu 40 ngành đào tạo hệ ĐH, CĐ, TCCN. Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại An Giang. Các ngành ngoài sư phạm tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại ĐBSCL.

Chỉ tiêu các ngành hệ ĐH bao gồm: SP Toán học (120 chỉ tiêu), SP Vật lý (80 chỉ tiêu), SP Kỹ thuật công nghiệp (60 chỉ tiêu), SP Kỹ thuật nông nghiệp (60 chỉ tiêu), SP Tin học (80 chỉ tiêu), SP Thể dục (50 chỉ tiêu), SP Hóa học (60 chỉ tiêu), SP Sinh học (60 chỉ tiêu), SP Ngữ văn (120 chỉ tiêu), SP Lịch sử (60 chỉ tiêu), SP Địa lý (60 chỉ tiêu), SP Giáo dục chính trị (60 chỉ tiêu), SP Tiếng Anh (80 chỉ tiêu), SP Giáo dục tiểu học (150 chỉ tiêu), Tài chính doanh nghiệp (50 chỉ tiêu), Kế toán doanh nghiệp (100 chỉ tiêu), Kinh tế đối ngoại (50 chỉ tiêu), Quản trị kinh doanh (100 chỉ tiêu), Tài chính – Ngân hàng (100 chỉ tiêu), Nuôi trồng thủy sản (50 chỉ tiêu), Chăn nuôi (50 chỉ tiêu), Trồng trọt (50 chỉ tiêu), Phát triển nông thôn (50 chỉ tiêu), Tin học (100 chỉ tiêu), Công nghệ thực phẩm (60 chỉ tiêu), Công nghệ sinh học (90 chỉ tiêu), Kỹ thuật môi trường (50 chỉ tiêu), Việt Nam học (50 chỉ tiêu).

Chỉ tiêu các ngành đào tạo CĐSP bao gồm: SP Tiếng Anh (50 chỉ tiêu), SP Âm nhạc (40 chỉ tiêu), SP Mỹ thuật (40 chỉ tiêu), SP Thể dục (50 chỉ tiêu), SP Giáo dục tiểu học (100 chỉ tiêu), SP Giáo dục mầm non (100 chỉ tiêu).

Các ngành TCCN tuyển 1.000 chỉ tiêu, bao gồm các ngành: Trồng trọt, Chế biến Nông sản thực phẩm, Chăn nuôi thú y, Chế biến thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Kinh tế nông nghiệp.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá